Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.04.2020.


Usnesení o zrušení krizového opatření (č. 403)

157/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

157

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 9. dubna 2020 x. 403

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

Vláda x účinností xxx xxx 10. xxxxx 2020 od 0:00 xxx.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 278, xxxxxxxxx xxx č. 125/2020 Sb., xxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nouzového xxxxx, s výjimkou xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 157/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.