Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020 do 30.04.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 396)

156/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

156

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 9. dubna 2020 x. 396

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2

Xxxxx

X. podle čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2020 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 194, x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx 14.00 xxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 xx xxxx 30 dnů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 69/2020 Sb., x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020 x. 1012;

XX. stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx, zůstávají xxxxxx x platnosti x xxxxxxx, x xxxxx xxxx přijata;

III. xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx ostatních ústředních xxxxxx státní xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 156/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.4.2020 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30.4.2020.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.