Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020 do 30.04.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 396)

156/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

156

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 9. dubna 2020 x. 396

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, prodlužuje xx 30. dubna 2020 xxxxxxx stav xxxxxxxxx usnesením vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 194, x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky na xxxx xx 14.00 xxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 xx xxxx 30 dnů, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxx č. 69/2020 Sb., a xx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xx dne 7. xxxxx 2020 x. 1012;

XX. xxxxxxx, xx xxxxxxx opatření přijatá x důvodu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx tohoto usnesení xxxxx, xxxxxxxxx nadále x platnosti x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 156/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 9.4.2020 x xxxxxxxx končí xxxxxxxxx 30.4.2020.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.