Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

155/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

154

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2020,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 432/2010 Xx., o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nařízení vlády x. 83/2020 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x činné službě x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x plnění úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

Xxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 x 2 zákona č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., o ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. X

X §1 xxxxxxxx xxxxx č. 83/2020 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x příslušníků Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx viru SARS-CoV-2, xx xxxxx "2096" xxxxxxxxx xxxxxx "4096".

Čl. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 155/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 9.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.