Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

155/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

154

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 9. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 432/2010 Xx., x xxxxxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2020 Xx., x povolání vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx:

Čl. X

X §1 xxxxxxxx vlády č. 83/2020 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x příslušníků Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky x souvislosti x xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2, xx číslo "2096" xxxxxxxxx xxxxxx "4096".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnitra:

Hamáček v. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 155/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 9.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.