Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

155/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

154

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 9. xxxxx 2020,

kterým xx mění nařízení xxxxx x. 432/2010 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx nařízení xxxxx x. 83/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxx České republiky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2

Xxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 x 2 zákona č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. I

V §1 xxxxxxxx vlády č. 83/2020 Sb., x povolání xxxxxx x činné službě x příslušníků Xxxxx xxxxxx České republiky x xxxxxx úkolů Xxxxxxx České republiky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2, xx číslo "2096" xxxxxxxxx xxxxxx "4096".

Xx. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 155/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 9.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.