Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

155/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

154

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 9. xxxxx 2020,

kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Xx., x kritériích xxx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění úkolů Xxxxxxx České republiky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2

Vláda xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx České republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx:

Xx. X

X §1 xxxxxxxx xxxxx č. 83/2020 Sb., x xxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x příslušníků Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2, xx xxxxx "2096" xxxxxxxxx xxxxxx "4096".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 155/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 9.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.