Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.04.2020.


Usnesení k informování o změně krizového opatření (č. 394)

153/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

153

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 6. dubna 2020 x. 394

k xxxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 309/1999 Sb., x Sbírce xxxxxx x o Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx spojení x §8 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, rozhodla xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxxx, xx dne 30. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 347 x zrušení xxxx X. usnesení xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 247, xxxxxxxxxxx pod č. 106/2020 Sb., x xx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2020;

XX. xxxxxxxxx x vyhlášení tohoto xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 153/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.