Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.04.2020.


Usnesení k informování o změně krizového opatření (č. 394)

153/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

153

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 6. dubna 2020 x. 394

k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x x Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x §8 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxxx, xx xxx 30. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 347 x xxxxxxx bodu X. xxxxxxxx vlády xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 247, xxxxxxxxxxx xxx č. 106/2020 Sb., x to s xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2020;

II. xxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 153/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.