Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 393)

152/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

152

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxx 2020 x. 393

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx těmto právnickým xxxxxx:

1. Moldex/Metric v.o.s., XX: 25291921, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 525, Xxxxxxx, 562 03 Xxxx nad Xxxxxx,

2. XXXXXX, x. x. x., XX: 25268694, xx xxxxxx Xxxxxxx 2759, 413 01 Xxxxxxxx xxx Labem,

3. XXXXX, xxxx. x x. x., IČ: 48364215, xx sídlem Xxxxxxxxxxxx 135, Sedlec, 360 10 Karlovy Xxxx,

xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/425, xxxxx XXX3 vyrobené x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x technickou xxxxxx XX 149:2001+X1:2009;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. r. x., XX: 25494546, xx xxxxxx x. p. 140, 436 01 Xxxxx Xxxxxxx, pokud xxx x zásobování xxxxxxxx ochrannými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx normou XX 1827+A1:2009;

III. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xxxx X. x II. xxxxxx xxxxxxxx stanovení množství xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 152/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.4.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.