Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 393)

152/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

152

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 6. dubna 2020 x. 393

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxx/Xxxxxx x.x.x., XX: 25291921, se xxxxxx Xxxxxxxxx 525, Xxxxxxx, 562 03 Xxxx xxx Xxxxxx,

2. XXXXXX, s. x. x., XX: 25268694, xx sídlem Žižkova 2759, 413 01 Xxxxxxxx xxx Xxxxx,

3. XXXXX, xxxx. x x. x., IČ: 48364215, se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 135, Xxxxxx, 360 10 Karlovy Xxxx,

xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/425, xxxxx FFP3 xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx v souladu x technickou xxxxxx XX 149:2001+X1:2009;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. x. x., XX: 25494546, xx xxxxxx č. p. 140, 436 01 Xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx v souladu x technickou xxxxxx XX 1827+X1:2009;

XXX. xxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví zajistit xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xxxx I. x XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 152/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 6.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.