Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 393)

152/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

152

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 6. dubna 2020 č. 393

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje xxxxxxxxxx zásobování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. Moldex/Metric x.x.x., XX: 25291921, se xxxxxx Xxxxxxxxx 525, Xxxxxxx, 562 03 Xxxx xxx Xxxxxx,

2. XXXXXX, s. x. x., XX: 25268694, xx xxxxxx Xxxxxxx 2759, 413 01 Xxxxxxxx xxx Xxxxx,

3. XXXXX, xxxx. s x. x., XX: 48364215, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 135, Xxxxxx, 360 10 Xxxxxxx Xxxx,

xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrannými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425, xxxxx FFP3 xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx x xxxxxxx x technickou normou XX 149:2001+A1:2009;

II. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx corporation x. x. x., XX: 25494546, xx xxxxxx x. p. 140, 436 01 Xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/425 xxxxxxxx x uváděné xx xxx x souladu x technickou xxxxxx XX 1827+X1:2009;

XXX. ukládá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajistit xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x bodu X. x II. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxx, které xxxx xxxxx, x xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 152/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.