Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 388)

151/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

151

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxx 2020 x. 388

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 7. dubna 2020 xx 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx nouzového xxxxx

X. xxxxxx členům zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ostatním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxx osobní účasti xx jednání zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx x použili xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (xxx, ústa), xxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx kapének;

II. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx

1. vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X., xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s účastí xx jednání xxxxxxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx je to xxxxx,

1. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ostatních xxxx xxxxxx veřejnosti xx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x reálném xxxx xxx xxxxxx osobní xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx telekonference, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva spojená x účastí na xxxxxxx zastupitelstva,

2. v xxxxxxx osobní účasti xxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oddělení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx od veřejnosti xxxxxxxx prostředky např. xxxxxx účastí x xxxxxxxx místnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx II. x XXX. přiměřeně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

X. xxxxxxx usnesení xxxxx xx dne 23. března 2020 č. 274, vyhlášené pod č. 122/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. místopředseda xxxxx x ministr xxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 151/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.