Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 388)

151/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

151

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxx 2020 x. 388

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 7. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx nouzového xxxxx

X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, šátek, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx kapének;

II. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx

1. vhodným způsobem xxxxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxx xxxxx bodu I., xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

2. vhodným způsobem xxxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účastí xx jednání xxxxxxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx,

1. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a xxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx umožňujícími xxxxx x reálném čase xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, např. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx telekonference, xxxxx xxxxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx zastupitelstva,

2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx např. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx místnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx prostoru;

IV. doporučuje xxxxxxx samosprávným xxxxxx, xxx opatření podle xxxx II. a XXX. přiměřeně xxxxxxxxxx x při jednáních xxxxx ostatních kolektivních xxxxxx;

X. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. xxxxxx 2020 č. 274, xxxxxxxxx xxx č. 122/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx vnitra,

hejtmani,

primátor xxxxxxxx města Prahy,

primátoři,

starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 151/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.