Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 388)

151/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

151

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxx 2020 č. 388

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 7. xxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X. xxxxxx členům zastupitelstev xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejnosti z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx osobní xxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxxxxxxx xxxx sebou xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (xxx, ústa), xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, ústenka, xxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx

1. xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx X., xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

2. xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonná xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx,

1. xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejnosti xx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx čase xxx jejich osobní xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx telekonference, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spojená x účastí na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx osobní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územního samosprávného xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx opatření xxxxx xxxx XX. x XXX. přiměřeně aplikovaly x xxx jednáních xxxxx ostatních kolektivních xxxxxx;

X. zrušuje xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 274, xxxxxxxxx xxx č. 122/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. místopředseda xxxxx x ministr xxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 151/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.