Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.04.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 387)

150/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

150

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxx 2020 č. 387

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xx xxxxxxxxxxx prodloužení xxxxxx nouzového xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxx 2020 od 00:00 hod. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. zákaz xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx:

x) xxx cizince xxxxxxxxxx x přechodným pobytem xxx 90 dnů xxxx xxxxxxx pobytem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx - xxxxxx Xxxxxxxx unie x občanů České xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx vstoupit na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxx tranzitují xxxx Xxxxxx republiku xx xxxxxx cesty xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu (xxxxxxx a xxxxxxxxxx),

x) xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx pracovníky, kteří xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx republikou xx sousedního xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodních organizací,

h) x naléhavých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

2. všem xxxxxx, které xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, bezprostředně xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxx xxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x bodě 1 xxxx. x) a x). Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx bodu 2, xxxxx xxxx jejich xxxxxx xx území Xxxxx republiky bude xxxxx xxx 24 xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xxxx 1 xxxx. x), x), x), x) a x). Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx bude xxxxx xxx 14 xxx,

x) xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 14 xxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx osoby platí xxxxxxxxx oznámit vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxx než 24 xxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx delší xxx 14 dní,

4. xxxxxxxx hygienickým stanicím, xxx x osob, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 nebo 3, xxxxxxxx x karanténě xxxxx §64 xxxx. x) xx xxxxxxx x §2 odst. 7 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx. v xxxxx 14 xxx; orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, servis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 258/2000 Sb. x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nařízeného mimořádným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx bodu XXX., x že x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cesta x xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxx xxxxxx, které xx 14. xxxxx 2020 xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx teplota, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx jakémukoli poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx přechodu xxxxxx xxxxxxx provedení kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přímý xxxxxx xxxxxxx na cizím xxxxx,

7. xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx xxx 14 xxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx kratší xxx 14 dní, xx v xxxxxxx x výjimkami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx III. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx země, xx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x že x xxxxx xxxxxx práce xxxx přijata xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxx xxxxxxxxx nosit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

8. všem xxxxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodě X./1./ x), xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxx 30. xxxxxx 2020 č. 332, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 140/2020 Sb.,

II. xxxxxxxx x účinností xxx xxx 7. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx a cizincům xxxxxxxx x xxxx X./1./x), xxxxx xx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x cestě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hromadnou xxxxxxx x taxislužbu;

III. xxxxxxxx x účinností xxx xxx 14. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxx nařízena xxxxxxxxx xxxxx bodu X./4., volný xxxxx xx území xxxx Xxxxx republiky s xxxxxxxx

x) xxxx do xxxxxxxxxx a výkon xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské nebo xxxx xxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx péče x xxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytných finančních x xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx pohonných xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

e) xxxx zpět xx xxxxx svého xxxxxxxx,

x) xxxxxx;

XX. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxxx 2020 č. 334, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 142/2020 Sb., xx 13. xxxxx 2020 23:59;

X. ukládá 1. xxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uveřejněným xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx X./1. xxxxxx usnesení;

VI. xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxx 2020 xxx X. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 19. března 2020 č. 267, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 112/2020 Sb.

Xxxxxxx:

1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 150/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 150/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 27.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.