Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 377)

145/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

145

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 1. dubna 2020 x. 377

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x), d) a §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 2. xxxxx 2020

stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou dotčenými xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx III. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. března 2020 č. 332, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx č. 140/2020 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na něž xx budou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech X., XX. x XX. xxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxxxx 2020 č. 332.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 145/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.