Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 377)

145/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

145

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxx 2020 x. 377

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x), x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2. xxxxx 2020

xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx XXX. xxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxxxx 2020 č. 332, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx č. 140/2020 Sb., mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx nezbytná xxx zajištění funkce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na něž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X., XX. x XX. xxxxxxxx vlády xx dne 30. xxxxxx 2020 č. 332.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 145/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.