Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 377)

145/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

145

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxx 2020 č. 377

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x), d) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2. xxxxx 2020

xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx III. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2020 č. 332, x přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx č. 140/2020 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přítomnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech X., XX. x XX. xxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxxxx 2020 č. 332.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 145/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.