Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 369)

144/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

144

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxx 2020 x. 369

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právnickým xxxxxx následujícími výrobky:

1. Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, IČ 00012122, Xxxxxxxx 9, 756 54 Xxxxx,

- Výrobek - Xxxxxxxx maska XX6 - ve xxxxx modifikacích;

2. SIGMA Xxxxxxxx x vývojový xxxxx, x.x.x., IČ 25355015, Xxxx Sigmunda 313, 783 49 Xxxxx,

- Výrobek - xxxxx k ochranným xxxxxx X3 X x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx - XXX - 6 xxxxxxxxxxx, XX - 90 NBC X., XX - 02 XXX XX.;

3. XXXX XXXX x.x.x., XX 25271016, Xxxxx Xxxxxxxxx 79, 530 02 Xxxxx Xxxxxxxxx,

- Xxxxxxx - filtr k xxxxxxxxx xxxxxx X3 X a dále xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx XXXXXXX P3 X;

XX. ukládá 1. xxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xx projednání s xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx, x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx dodání.

Provede:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis č. 144/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

173/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.