Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 369)

144/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

144

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxx 2020 č. 369

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxxx Zubří, xxxxxxx xxxxxxxxxx, XX 00012122, Xxxxxxxx 9, 756 54 Xxxxx,

- Xxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxx XX6 - xx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

2. XXXXX Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x.x.x., XX 25355015, Jana Xxxxxxxx 313, 783 49 Xxxxx,

- Výrobek - xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx X3 X x xxxx zejména x xxxxxxxxxxxx - XXX - 6 xxxxxxxxxxx, XX - 90 NBC X., XX - 02 XXX XX.;

3. AVEC XXXX x.x.x., XX 25271016, Xxxxx Xxxxxxxxx 79, 530 02 Xxxxx Jesenčany,

- Xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx maskám P3 X x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx filtr, xxxxx REAKTOR P3 X;

XX. xxxxxx 1. xxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx, a xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

1. místopředseda xxxxx x ministr xxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 144/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

173/2020 Xx., o xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx xx 14.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.