Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 369)

144/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

144

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 1. dubna 2020 x. 369

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. f) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky:

1. Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, IČ 00012122, Xxxxxxxx 9, 756 54 Zubří,

- Xxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxx XX6 - xx xxxxx modifikacích;

2. XXXXX Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x.x.x., XX 25355015, Xxxx Sigmunda 313, 783 49 Xxxxx,

- Xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx X3 X x dále xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx - XXX - 6 xxxxxxxxxxx, XX - 90 NBC X., XX - 02 XXX II.;

3. XXXX XXXX s.r.o., IČ 25271016, Xxxxx Xxxxxxxxx 79, 530 02 Xxxxx Jesenčany,

- Výrobek - xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx P3 X a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx XXXXXXX X3 X;

XX. xxxxxx 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vnitra zajistit xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků, které xxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx dodání.

Provede:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 144/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

173/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.