Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 369)

144/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

144

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 1. xxxxx 2020 x. 369

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 písm. f) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky:

1. Xxxxxxx Zubří, xxxxxxx xxxxxxxxxx, XX 00012122, Xxxxxxxx 9, 756 54 Xxxxx,

- Výrobek - Xxxxxxxx xxxxx XX6 - xx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

2. XXXXX Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x.x.x., IČ 25355015, Jana Xxxxxxxx 313, 783 49 Xxxxx,

- Xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx X3 X x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx - XXX - 6 xxxxxxxxxxx, XX - 90 XXX I., XX - 02 XXX XX.;

3. AVEC XXXX x.x.x., XX 25271016, Xxxxx Jesenčany 79, 530 02 Xxxxx Xxxxxxxxx,

- Xxxxxxx - filtr x xxxxxxxxx xxxxxx P3 X a xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx XXXXXXX P3 X;

XX. xxxxxx 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zajistit xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků, které xxxx dodat, x xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 144/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

173/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.