Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 352)

143/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

143

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 31. března 2020 č. 352

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2. xxxxx 2020 xx dobu xxxxxx nouzového stavu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx za xxxx sjednanou x xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 143/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 143/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 213/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.