Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 352)

143/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

143

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 31. března 2020 x. 352

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2. xxxxx 2020 po dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vymezuje xxxxxxx xxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 143/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 143/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 213/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 28.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.