Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 352)

143/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

143

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 31. xxxxxx 2020 x. 352

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2. dubna 2020 xx dobu xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxx nařízení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oblasti xxxx, ve kterých xxx místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx za xxxx sjednanou v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 143/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 143/2020 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 213/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.