Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 333)

141/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

141

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxxx 2020 č. 333

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje x xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 xx 18:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx službě v xxxxx 300 osob x související xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, x xx xx účelem xxxxxxxxxx podpory a xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx epidemie xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxxx vojáků x xxxxx službě x xxxxxxxxx xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 141/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.