Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 333)

141/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

141

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxxx 2020 x. 333

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 xx 18:00 hodin xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě x xxxxx 300 xxxx x xxxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx účelem xxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxx orgánům ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zorganizovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxx xxxx X. tohoto xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě s xxxxxxxxx podle xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 141/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.