Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.2020.


Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

139/2020 Sb.

Vyhláška

Důvod služebního volna §1

Rozsah služebního volna §2

Přechodné ustanovení §3

Účinnost §4

č. 266/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

139

XXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxxx 2020

x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxx vojákům x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 5 xxxxxx x. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx:

§1

Důvod xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vojákovi z xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxx zabezpečení xxxx o xxxx xxxxxx 13 xxx x xxxxxxxxx vojákovi, xxxxx xx x xxxxxx péči alespoň xxxxx xxxx xx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x důvodu, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxx xxxxx je, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx při xxxxxxxx x roce 2020.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx z xxxxxx xxxx o xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx na pomoci xxxx osoby alespoň xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxxxxx péči, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx v xxxx 2020.

(3) Podmínka xxxx x xxxx x xxxxxx uzavření dětského xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx týdenní péči xxxx xxxxx je, xxxx školy, xx xxxxx xxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 považuje x xxxxxx do 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx i v xxxxxxx, xx voják xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx žijí x xxxxxxx v domácnosti, x důsledku epidemie x xxxx 2020, xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx provozní doby xxxxxxxx xxx děti xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx omezujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií x xxxx 2020. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxx první xx xxxxx xxxxxxx uvést x žádosti o xxxxxxxxxx služebního xxxxx. Xxxx první x xxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxx péče x jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx se poskytne xx xxxxx dobu xxxxxxxx dětského výchovného xxxxxxxx, zařízení uvedeného x §1 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx jen xxxxxxx x oprávněných. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§3

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, náhradního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytnutého podle §2 xxxxxxxx č. 263/1999 Xx., kterou xx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx překážky xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx školy, xx které xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §1 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx. považuje xx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxx xxxxx dítě xx xxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 vyhlášky č. 139/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxxx ode dne 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx x případě xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 266/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 4.6.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.3.2020.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

266/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., x poskytnutí služebního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x souvislosti x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

x účinností xx 4.6.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.