Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020.


Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

139/2020 Sb.

Vyhláška

Důvod služebního volna §1

Rozsah služebního volna §2

Přechodné ustanovení §3

Účinnost §4

č. 266/2020 Sb. - Čl. II

č. 489/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

139

VYHLÁŠKA

ze xxx 30. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii

Ministerstvo xxxxxx stanoví xxxxx §39 odst. 5 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání:

§1

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx vojákovi z xxxxxxxx (dále jen "xxxxx") xxx xxxxxxxxxxx xxxx x dítě xxxxxx 10 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx skončení xxxxxxx školní xxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx péči xxxxx xx, xxxx xxxxx, do které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx uzavřeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(2) Xxxxxxxx volno xx poskytne x xxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x domácnosti, která xx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx X (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx, které xx xxxxx poskytuje xxxx, xxxx uzavřeno xx xxxxxxx mimořádného opatření x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxx COVID-19.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dítě xxxxx je, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx splněnou x x případě, xx voják xxxx xx tohoto zařízení xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx epidemie, nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; za xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxx děti nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x epidemií. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx uvést x xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx volna. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§2

Xxxxxx služebního volna

Služební xxxxx xx poskytne xx xxxxx dobu xxxxxxxx dětského výchovného xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 nebo xxxxx, xxxx-xx po xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx jen jednomu x xxxxxxxxxxx. Oprávnění xxxxxx xx mohou x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx ustanovení

Služební xxxxx xx poskytne zpětně xxxxx xxxxxxx služebního xxxxx, náhradního volna, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §1, xx vyčerpání služebního xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §2 vyhlášky x. 263/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx služebního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx, x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx dítě xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx které xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx. xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx voják dítě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §1 xxxx. 3 xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, x xxxxxx ode dne 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx první xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 266/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 4.6.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Služební xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx 5. xxxxx 2020 místo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx volna, xxxxx xxxx xxxxx dovolené, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx vyčerpání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §2 vyhlášky x. 263/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx vojákům x xxxxxxxx xxx překážky xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 489/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 30.11.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

266/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x xxxx 2020

s xxxxxxxxx xx 4.6.2020

489/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020, xx znění vyhlášky x. 266/2020 Sb.

s xxxxxxxxx xx 30.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.