Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020.


Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

139/2020 Sb.

Vyhláška

Důvod služebního volna §1

Rozsah služebního volna §2

Přechodné ustanovení §3

Účinnost §4

č. 266/2020 Sb. - Čl. II

č. 489/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

139

XXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §39 xxxx. 5 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání:

§1

Důvod služebního xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") xxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx 10 let x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxx xxxxx je, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v přímé xxxxxxxxxxx s onemocněním XXXXX-19.

(2) Služební xxxxx xx poskytne i xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx nebo osobu x domácnosti, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx stupni X (lehká závislost) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19.

(3) Xxxxxxxx péče x xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, v xxxxx denní xxxx xxxxxxx xxxx dítě xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx za splněnou x x xxxxxxx, xx xxxxx dítě xx xxxxxx zařízení xxxx školy xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; za xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výrazné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxx děti xxxx xxxxx xxxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Důvod xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx obdobně x xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx celou dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx školy, xxxx-xx xx xxxx xxxx potřeba péče. Xxxxxxxx volno xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x témže xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx ustanovení

Služební volno xx poskytne xxxxxx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx volna, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx v §1, xx vyčerpání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 263/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vojákům x xxxxxxxx pro překážky xx xxxxxx a xxxxxx služebního volna, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx o dítě x xxxxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, v jehož xxxxx nebo xxxxxxx xxxx dítě xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §1 xxxx. 3 vyhlášky x. 139/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, x xxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx x případě xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx v §1 odst. 2 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 266/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 4.6.2020

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxx 5. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx řádné xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §2 vyhlášky č. 263/1999 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 489/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.11.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 139/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

266/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 139/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x xxxx 2020

x účinností xx 4.6.2020

489/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 139/2020 Xx., o poskytnutí xxxxxxxxxx volna xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x xxxx 2020, xx xxxxx xxxxxxxx x. 266/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 30.11.2020

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.