Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020.


Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

139/2020 Sb.

Vyhláška

Důvod služebního volna §1

Rozsah služebního volna §2

Přechodné ustanovení §3

Účinnost §4

č. 266/2020 Sb. - Čl. II

č. 489/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

139

XXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 5 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx:

§1

Xxxxx služebního volna

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") xxx zabezpečení xxxx x xxxx xxxxxx 10 xxx x xxxxxxxxx vojákovi, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dítě ve xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx péči xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxx, byly uzavřeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s onemocněním XXXXX-19.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxx xxxx xxxxx x domácnosti, která xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx stupni X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx službách, pokud xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx péči, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx denní xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx za splněnou x v případě, xx xxxxx xxxx xx xxxxxx zařízení xxxx xxxxx neumístí x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx jiný xxxxx důvod se xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxx xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x epidemií. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x druhá xxxxx obdobně x xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§2

Rozsah xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx výchovného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxx-xx po tuto xxxx xxxxxxx péče. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x oprávněných. Xxxxxxxxx xxxxxx se mohou x xxxxx případě xxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx ustanovení

Služební xxxxx xx xxxxxxxx zpětně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx řádné xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §2 xxxxxxxx č. 263/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx vojákům z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx službě x xxxxxx služebního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x jehož xxxxx nebo týdenní xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxxx volna podle §1 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxx xxxxx dítě xx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §1 xxxx. 3 vyhlášky č. 139/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, v xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx dne nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxx první xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx v §1 odst. 2 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 4.6.2020

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx se poskytne xxx xxx 5. xxxxx 2020 místo xxxxxxx xxxxxxxxxx volna, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dovolené, xxxxx byly čerpány x xxxxxx uvedeného x §1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx vyčerpání služebního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx č. 263/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx důvody xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx pro překážky xx xxxxxx a xxxxxx služebního xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 489/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.11.2020

Informace

Právní předpis x. 139/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

266/2020 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., x xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx epidemii x xxxx 2020

x xxxxxxxxx xx 4.6.2020

489/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povolání v xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020, xx xxxxx vyhlášky x. 266/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 30.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.