Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

137/2020 Sb.

Zákon

§1 §2

č. 263/2020 Sb. - Čl. II

č. 449/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

137

XXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

(1) Subjekt xxxxxxxx xxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zacházet x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx x xxxxxx účtenek xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx 30. xxxxxx 2022.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinen plnit xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

§2

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Žádost x povolení xxx xxxxxxxxx tržeb ve xxxxxxxxx xxxxxx podle §11a xxxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx tržeb, ve xxxxx xxxxxx č. 256/2019 Xx., xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 2020, xx xxxxxxxx xx podanou xxxx 1. října 2020.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 263/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.6.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Žádost x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx režimu xxxxx §11a zákona x. 112/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 256/2019 Xx., xxxxxx xx 30. xxxxxx 2022 xx xxxxxxxx xx podanou dne 1. xxxxxxxx 2022.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 449/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.11.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 137/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

263/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 137/2020 Sb., x některých xxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxxx x vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.6.2020

449/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 3.11.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.