Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020 do 31.12.2022.


Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

137/2020 Sb.

Zákon

§1 §2

č. 263/2020 Sb. - Čl. II

č. 449/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

137

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s vyhlášením xxxxxxxxx stavu

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx evidence xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtenek xxx, aby xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xx 30. xxxxxx 2022.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx plnit xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xx 31. xxxxxxxx 2022.

§2

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. r.

Babiš x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Žádost x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxxxx x. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx tržeb, ve xxxxx zákona č. 256/2019 Xx., podaná xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 2020, se xxxxxxxx xx xxxxxxx dnem 1. října 2020.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 263/2020 Xx. x účinností xx 3.6.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x povolení pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 256/2019 Xx., xxxxxx xx 30. xxxxxx 2022 xx xxxxxxxx xx podanou dne 1. července 2022.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 449/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.11.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 137/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

263/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxx x souvislosti x vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 3.6.2020

449/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 137/2020 Xx., x některých xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 3.11.2020

Právní xxxxxxx x. 137/2020 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 458/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.