Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

137/2020 Sb.

Zákon

§1 §2

č. 263/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

137

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tržeb v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Subjekt xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx x xxxxxx účtenek xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx 30. září 2020.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx plnit xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx informační oznámení xx 31. prosince 2020.

§2

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §11a xxxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 256/2019 Xx., xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 30. xxxx 2020, xx považuje xx xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 263/2020 Xx. x účinností xx 3.6.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 137/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

263/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 137/2020 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x oblasti evidence xxxxx v xxxxxxxxxxx x vyhlášením nouzového xxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.6.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.