Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

137/2020 Sb.

Zákon

§1 §2

č. 263/2020 Sb. - Čl. II

č. 449/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

137

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x blokem účtenek xxx, aby předešel xxxxxx xxxxxxxx, xx 30. června 2022.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinnost xxxxxxx informační xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

§2

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu podle §11a xxxxxx x. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx xxxxxx x. 256/2019 Xx., xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 30. xxxx 2020, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 263/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.6.2020

Xx. II

Přechodné ustanovení

Žádost x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle §11a xxxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 256/2019 Xx., podaná xx 30. xxxxxx 2022 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2022.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 449/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.11.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 137/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

263/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 137/2020 Xx., x některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx nouzového xxxxx

x účinností od 3.6.2020

449/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 137/2020 Sb., x některých úpravách x xxxxxxx evidence xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx nouzového xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 3.11.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.