Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

136/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3

INFORMACE

136

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x roce 2020

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

(1) Osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx na xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx x období xxxxxx xx srpen 2020. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx zaplacena xx xxxxxxx kalendářní xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poté xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020.

(2) Xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx x vyměřovacího xxxxxxx xx xxx 2020 xx xxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx vykonávána x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, x xxxxxx

x) 2 544 Xx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) 1 018 Xx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.

§2

(1) Xxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxxxxxx xx zaplacené.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx považují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2020, xx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxx xxxxxx xx pojistné xxxxx §1 xxxx. 1, xx xxxxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 136/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.