Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

136/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3

INFORMACE

136

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti s xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx x xxxx 2020

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné nejsou xxxxxxx platit xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "záloha xx xxxxxxxx") za xxxxxxxxxx xxxxxx v období xxxxxx xx srpen 2020. Xxxx-xx xxxxxx xx pojistné xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto období, xxxxxxx se xx xxxxxx splatných xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxx 2020.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2020 xx xxxxxxx xx každý kalendářní xxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xx xxxx měsíce xxxxxxxxxx x období xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx

x) 2 544 Kč, xxx-xx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 1 018 Xx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost.

§2

(1) Pro účely §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx srpen 2020, za které xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pojistné xxxxx §1 xxxx. 1, za xxxxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 136/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.