Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

136/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3

INFORMACE

136

ZÁKON

ze dne 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx v xxxx 2020

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

(1) Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx na xxxxxxxx") za xxxxxxxxxx xxxxxx x období xxxxxx xx srpen 2020. Xxxx-xx záloha xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se na xxxxxx splatných xxxxxxx x xxxx záloh xx pojistné xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxx 2020.

(2) Xxxxxxxx xx důchodové pojištění x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2020 se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx aspoň xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x částku

a) 2 544 Xx, xxx-xx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 1 018 Xx, xxx-xx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

(1) Pro xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 1 považují xx zaplacené.

(2) Pro xxxxx stanovení osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx považují kalendářní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2020, xx které xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1, xx vyloučenou xxxx.

§3

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 136/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.