Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

136/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3

INFORMACE

136

XXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx v xxxx 2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx zálohy xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xx xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx v období xxxxxx až xxxxx 2020. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx některý xxxxxxxxxx xxxxx tohoto období, xxxxxxx xx xx xxxxxx splatných závazků x poté xxxxx xx pojistné na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020.

(2) Xxxxxxxx xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2020 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x období xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx

x) 2 544 Xx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) 1 018 Xx, xxx-xx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

(1) Xxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zálohy xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx stanovení osobního xxxxxxxxxxxx základu xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávajících xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx srpen 2020, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1, xx xxxxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 136/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.