Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

135/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST TŘETÍ - MATURITNÍ ZKOUŠKA §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34

ČÁST ČTVRTÁ - VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM §35

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA §36 §37 §38 §39 §40 §41

ČÁST ŠESTÁ - VYKONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM §42

ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §54

INFORMACE

135

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx střední škole x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2019/2020 a xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§2

(1) X xxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této školy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxxx ročníku xxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx nejdříve 14 xxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x případech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví x zveřejní na xxxxx internetových stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx uchazeč, který x xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxx ke vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rok 2020/2021.

§4

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání x xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxx,

x) předpokládaný xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Obsah x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouška xx skládá x xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Český xxxxx x literatura x xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx. Konkrétní xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxx xx přihlášce v xxxxxx xxxxxx. Školní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na každé xxxxx uvedené x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx škole.

§7

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovil x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxx nové 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Nejzazší xxxxxx xxx xxxxxx druhého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Pozvánku xx xxxxxx přijímací xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx uchazeči nejpozději 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zkoušky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Uchazeč, xxxxx xx xxx xxxxx důvody x xxxxxxx termínu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x svoji xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 dnů xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx ji měl xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkoušku x nezletilý xxxxxxx x uchazeč x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxx vážné xxxxxx x xxxxxxx termínu xxxxxxxxx zkoušky nedostavil x xxxx neúčast xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy.

§9

Náhradní xxxxxx jednotné xxxxxxxxx zkoušky stanoví x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx termín xxxxxx přijímací zkoušky xxxxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zkoušky.

§10

Další xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxx jednotnou přijímací xxxxxxx xx vzdělávacího xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ověřit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka, xxxxx xx xxxxxxxx xxx vzdělávání v xxxxx oboru xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

§12

Pravidla xxx úpravu xxxxxxxx přijímání xx xxxxxxxxxx uchazečů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xx použijí xxxxxxx.

§13

Xxxxx převede xxxxxxxxx xxxxx jednotné přijímací xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v den xxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje Xxxxxxx. Xxxxxxx zpřístupní xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škole, xx xxx xx xxxxxxx xxxxx k přijetí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx.

§14

Xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx na vysvědčeních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přijímacího řízení,

c) xxxxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx, xx-xx stanovena,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx uchazeče.

§15

(1) Xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx celkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 %; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 40 %.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X uchazeče, xxxxx xxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud splní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepřijatým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřijatých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 kalendářních xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

V xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx jednotná xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx ani xxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx konání řádného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o žádosti x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lístku xxxxx §60g xxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x dané xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řediteli xxxxx, který rozhodl x jeho přijetí xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xx xxxxxxxxx termínu xxx zveřejnění seznamu xxxxxxxxx uchazečů, a x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lístek xxxxxxxxx x tehdy, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX ZKOUŠKA

§20

Maturitní xxxxxxx xxxx zahájena xxxxxxxx 21 xxx xx obnovení možnosti xxxxxx přítomnosti xxxx xx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx, nejpozději xxxx xx 30. xxxxxx 2020.

§21

Xxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx zkoušce podle xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx k náhradní xxxx xxxxxxx zkoušce.

§22

Maturitní xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 x zkoušek xxxxxxxxx části xxxxx §79 xxxxxxxxx zákona x tím, xx xx xxxxxxxx části xx zkouška xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx český xxxxx a literatura x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxx práce.

§23

Xxx koná maturitní xxxxxxx ze zkoušek, xxxxx uvedl x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxx vědomostí x xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx ověřovány zkouškami xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §78a xxxxxxxxx xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formou ústní, xxxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§26

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx způsobem konání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx xxxx praktické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx žáka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

X xxxxxxx, xx xxx povinnou zkoušku xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx vykonal neúspěšně, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zkoušky. X xxxxxxx, xx žák xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nedodržení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prominout. Konáním xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx opravnou xxxxxxx. Xxxx-xx xxx opravnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx zkoušky, x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Jestliže xx žák ke xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebyla xxxxxx xxxx xxxxx byl xx zkoušky xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx maturitní xxxxxxx xx koná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx podobu xxxxxxxxx zkoušky xx xxx xxxxx opravnou xxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxxxx obdobně.

§29

(1) Xx průběh xxxxx xxxxxxx konané xxxxx xxxxxx x xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky se xxxxxxxxxx §80a odst. 1, 2 a 4 školského zákona xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxx §81 xxxx. 6 xxxxxxxxx zákona platí xxxxxxx.

§30

Xxxxxx úprava podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx se speciálními xxxxxxxxxxxx potřebami podle xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z českého xxxxxx a literatury xxx osoby podle §20 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

(1) Ustanovení §82 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní práce x xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx opakované zkoušky xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxx konání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§33

Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

XXXX ČTVRTÁ

VYKONÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§35

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxx x 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx přítomnost žáků xx středním xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úspěšně xxx, xxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, podal xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x prospěl na xxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, xxx podal xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, který xxxxx x xxxxxx pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocen xxxx xxxxxxxxx, škola xxxxxx před hodnocením xxxxxxxxx xxxxxxx komisionální xxxxxxxxxxx. Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx nevykonal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxx prvního pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx neprospěl.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxxx žáka x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx shodné nebo xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx předměty xx xxxxxxx maturitní xxxxxxx, x xx xxxxxxxx za 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxx x xxxxxx předmětech xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxxxx x náhradní zkoušky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §81 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx škola.

(5) Žákovi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náhradním způsobem, xx umožní xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx zkušebním období xxxxxxx podle školského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx způsobem se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXX

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxx bude zahájena xxxxxxxx 21 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vzdělávání xx škole, a xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020. Konkrétní xxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx posledního ročníku xxxxxxx xxxxx oboru xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou, xxxx xxx, který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Na průběh závěrečné xxxxxxx se §74 xxxx. 1, 3 x 5 xx 10 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, že tam xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§39

X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx, která xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx, vykonal xxxxxxxxx, xxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zkoušky. Pokud xx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nepřítomnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx konání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx posledního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nedodržení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x závažných případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Konáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx zkoušky vyloučen, xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§40

V případě xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxx konání x hodnocení. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx seznámí xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Přezkoumání průběhu x xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 1 a 4 xxxxxxxxx zákona xx použijí xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx opakované zkoušky xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx části závěrečné xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§42

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxx k 1. xxxxxx 2020 obnovena xxxxxx přítomnost žáků xx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posledního xxxxxxx, nebo ten, xxx koná xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, který xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neprospěl, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx nevykonal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, že na xxxxx prvního pololetí xxxxxxxxxx ročníku xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx shodné xxxx xxxx xxxxxx vazbu xx zkušební xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxx vysvědčení, ve xxxxxxx xxx x xxxxxx předmětech xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysvědčení xx druhé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xx netýká xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§43

(1) Žák xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx střední xxxxx, xx xxxxxxxxx xx žáka xxxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxxx, xx považován xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020, x xxx-xx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2020.

(2) Xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je považován xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx absolutoria.

§44

(1) Žák xxxxxx xxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxx závěrečnou zkoušku, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx součástí.

(2) Xxx xxxxxxxx být xxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxx po dni, xxx vykonal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx závěrečné xxxxxxx konala xx 30. června 2020 x xxx maturitní xxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx žákem xxxxx 30. xxxxxx 2020.

(4) Xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §35 nebo 42 xxxxxxx xxxx se x xxxx nedostavil, xxxxxxxx xxx žákem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2020.

(5) Xxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx přestal xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx posledního xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx.

§45

Před xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx vyhlásit xx 5 xxxxxxxxxxx dnů xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyhlásit xx 4 vyučovací dny xxxxx x přípravě xx xxxxxxxxxx zkoušku.

§47

Pravidla o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchazečů xxxxx §183 xxxx. 2 školského xxxxxx xx použijí xxxxxxx.

§48

Ustanovení tohoto zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx xx použijí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx studia xxxxx školského zákona.

§49

Xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§50

Na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx o průběhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o pravidlech xxx přijímací řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Správní xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x přezkoumání průběhu x výsledků závěrečné x xxxxxxxxx zkoušky, xx xxxxxxxxx žáka xx zkoušky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx zadavatelem x na vyloučení xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§54

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 135/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.