Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

135/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST TŘETÍ - MATURITNÍ ZKOUŠKA §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34

ČÁST ČTVRTÁ - VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM §35

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA §36 §37 §38 §39 §40 §41

ČÁST ŠESTÁ - VYKONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM §42

ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §54

INFORMACE

135

XXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x některým druhům xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2019/2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx střední škole x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020 x xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PŘIJÍMACÍ XXXXXX

§2

(1) X xxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouška xx prvního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxx po obnovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx koná x xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zveřejní na xxxxx internetových stránkách Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxx uchazeč, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podal xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2020/2021.

§4

X platnosti xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání x xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xx oboru xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) jednotná kritéria x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ke vzdělávání x různých zaměřeních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §60 xxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Obsah a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxx x xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx oboru Český xxxxx x xxxxxxxxxx x písemného xxxxx xx xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x formu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxx.

§6

Jednotnou přijímací zkoušku xxxx uchazeč xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx každé xxxxx uvedené x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx přijímacího řízení, xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx škole.

§7

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx jejího konání x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Nejzazší termín xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx xx den xxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx přijímací zkoušky xx den konání xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zkoušky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx důvody x xxxxxxx termínu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x svoji neúčast xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx měl xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx náhradním xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x uchazeč x xxxxxxxxx xxxxxxx výchovou xxxx uloženou ochrannou xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx termínu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Náhradní termín xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx. Xxxxxx termín xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx škole xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxx konání xxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx se konají xxxxx školského xxxxxx.

§11

Xxxxx, xx kterou xx vztahuje §20 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, nekoná xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Český xxxxx x xxxxxxxxxx. Povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx dotčena.

§12

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uchazečů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx školského zákona xx xxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxx převede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx elektronické xxxxxx x xxxxxx xx Centru pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání (xxxx xxx "Centrum") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx výsledků xxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 kalendářních xxx xx řádném termínu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škole, xx xxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxx vzdělávání; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx xxx.

§14

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělávání,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují vhodné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxx uchazečem xxxxxx xxxxxxx 60 %; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 %.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx splnění kritérií xxxxxxx ředitel xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeči xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx. U xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx přijímacího řízení.

§16

Ředitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 8 kalendářních dnů xx xxx konání xxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepřijatým xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx zveřejní výsledky xxxxxxxxx prvního x xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx náhradního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přijímacího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů xx 4 xxxxxxxxxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

V xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx jednotná přijímací xxxxxxx a střední xxxxx nekoná xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 pracovních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx dni xxx konání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o žádosti x přijetí xx xxxxxxxxxx xx střední xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Právní úprava x xxxxxxxxx xxxxxx podle §60g xxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx nezletilého uchazeče xxxx úmysl vzdělávat xx x dané xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxx přijetí xx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchazečů, x x tím, že xxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxxx lístek xxxxxxxxx x tehdy, xxxxx xx přijat na xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx správního xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxx bude zahájena xxxxxxxx 21 xxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škole, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2020.

§21

Maturitní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona, xxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxx části xxxxx §78 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §79 školského zákona x tím, že xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx a literatura x xxxx jazyk xxxxxxxx z dílčí xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxx xxxx maturitní xxxxxxx xx zkoušek, xxxxx uvedl v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx ověřovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, které byly xxxxxx xxxxx §78a xxxxxxxxx zákona.

§25

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx maturitní zkoušky x xxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§26

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a její xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx jejího konání x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx praktické xxxxxxx seznámí xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

V případě, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx dvakrát x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nepovinnou xxxxxxx, xxxxxxxx zkoušku xxxxxx. Pokud xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx náhradní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prominout. Xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx právo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pouze xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Jestliže xx xxx ke xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nedostavil, xxxx xxxxxx xxxxxx uznána xxxx pokud xxx xx xxxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xx, xxxx xx zkoušku vykonal xxxxxxxxx.

§28

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx maturitní xxxxxxx se koná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§29

(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §80a odst. 1, 2 x 4 školského zákona xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §81 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami podle xxxxxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x tím, xx opakování zkoušky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce x její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí xx koná x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x přezkum xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do 20 dnů po xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§33

Na veřejnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX ZPŮSOBEM

§35

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxx x 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx středním xxxxxxxxxx xx xxxxx, maturitní xxxxxxx vykoná úspěšně xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx posledního xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, podal xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx x prvním pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocen xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podle výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx xx vysvědčení. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoušení úspěšně, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neprospěl.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx žáka x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx shodné xxxx xxxx xxxxxx vazbu xx xxxxxxxx předměty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx za 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku; to xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxxxx §81 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájena xxxxxxxx 21 dnů xx obnovení xxxxxxxx xxxxxx přítomnosti žáků xx středním xxxxxxxxxx xx škole, a xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žák, který xx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou, xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §74 xxxx. 1, 3 x 5 xx 10 xxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxx xxxxxxxxx termíny xx xxxxxxxxx.

§39

X xxxxxxx, xx xxx zkoušku, xxxxx xx xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx, vykonal neúspěšně, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zkoušky. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx posledního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební komise xxxxxxxxx. Konáním xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx žáka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx zkoušky xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§40

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx konání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx žáka s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Přezkoumání xxxxxxx x výsledků závěrečné xxxxxxx konají xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxxx zákona xx použijí obdobně. Xxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx lze xxxxx krajskému úřadu xx 20 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ZÁVĚREČNÉ XXXXXXX NÁHRADNÍM XXXXXXXX

§42

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxx x 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx žákem xxxxxxxxxx xxxxxxx střední xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posledního xxxxxxx, xxxx xxx, xxx koná xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx x prvním pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx před hodnocením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx žák nevykonal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úspěšně, xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přímou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxx za 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx vysvědčení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xx xxxxxx opravné x xxxxxxxx zkoušky xxxxxx náhradním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx závěrečné zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X ZÁVĚREČNÁ

§43

(1) Žák xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx žáka xxxxxxxx xxxxx xx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xx vzdělávání na xxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxxx, xx považován xx xxxx školy xxxxxxx do 30. xxxxxx 2020, x xxx-xx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx žáka xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2020.

(2) Xxx x konzervatoři x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx konzervatoře xx xxx konání xxxxxxxxxxx.

(3) Student vyšší xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx studia xx považován za xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§44

(1) Žák xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx být xxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx vykonal xxxxxxx xxxx neúspěšně xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx zkouška xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 30. xxxxxx 2020 x xxx maturitní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úspěšně, xxxxxxxx xxx xxxxx školy 30. xxxxxx 2020.

(4) Xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx 42 xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2020.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxxxx být xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§45

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může ředitel xxxxx xxxxxxxx až 5 vyučovacích xxx xxxxx x přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ředitel xxxxx vyhlásit xx 4 xxxxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zkoušku.

§47

Xxxxxxxx o zveřejnění xxxxxxx přijatých xxxxxxxx xxxxx §183 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přijímacím xxxxxx xx použijí i xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nástavbového studia xxxxx školského zákona.

§49

Na informace xxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost x xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§50

Xx xxxxx členů xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obdobně.

§51

Podrobnosti o průběhu x vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky a xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Správní řád xx xxxxxxxxxx na rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx závěrečné x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx vyloučení xxxx xx závěrečné xxxxxxx.

§53

Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xx nepoužijí, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

§54

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 135/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.