Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

135/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST TŘETÍ - MATURITNÍ ZKOUŠKA §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34

ČÁST ČTVRTÁ - VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM §35

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA §36 §37 §38 §39 §40 §41

ČÁST ŠESTÁ - VYKONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM §42

ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §54

INFORMACE

135

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx ukončování xx xxxxxxx roce 2019/2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx škole x ukončování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020 a xx xx navazující xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§2

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxx po obnovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se koná x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx školský zákon.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy (dále xxx "ministerstvo").

§3

Přijímacího řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uchazeč, xxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxx podal xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2020/2021.

§4

X xxxxxxxxx zůstávají

a) xxxxxxxx xxxxxxxx přijímání xx xxxxx xxxxxxxx x formy vzdělávání x xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxx,

x) předpokládaný xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xx xxxxx xxxxxxxx x formy vzdělávání,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx skládá z xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx testu xx vzdělávacího xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsah x formu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxxx přijímací zkoušku xxxx uchazeč pouze xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxx xx každé xxxxx uvedené x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednou. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxx vzdělání Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§7

(1) Pokud ředitel xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx den xxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxxx xx školní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ředitel xxxxx uchazeči xxxxxxxxxx 5 pracovních xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Uchazeč, který xx xxx vážné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx x svoji neúčast xxxxxxx omluvil xxxxxxxxxx xx 3 dnů xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx měl xxxxx, koná xxxxxxx x náhradním xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxx uloženou ochrannou xxxxxxxx, xxxxx se xxx vážné důvody x xxxxxxx termínu xxxxxxxxx xxxxxxx nedostavil x xxxx neúčast xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 dnů xxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ředitel příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zveřejní na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Náhradní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx termín xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx škole není xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx konání zkoušky.

§10

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx konají xxxxx xxxxxxxxx zákona.

§11

Xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx jednotnou xxxxxxxxx xxxxxxx ze vzdělávacího xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx oboru vzdělání, xxxx xxxxxxx.

§12

Pravidla xxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xx použijí xxxxxxx.

§13

Škola xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx elektronické xxxxxx x odešle xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx (xxxx jen "Centrum") xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Centrum. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xx řádném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče příslušné xxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx prvního ročníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx.

§14

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vědomosti a xxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxxx podílí xxxxxxx 60 %; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oboru xxxxxxxx Gymnázium xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 40 %.

(2) Další xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeči xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxx. X uchazeče, xxxxx nekoná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ředitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Ředitel xxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx uchazečů do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxx x anonymizované podobě. X xxxxxxx náhradního xxxxxxx xx postupuje xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx ukončí xxxxxxxxx přijímacího xxxxxx x zveřejní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 4 kalendářních xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

X xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů x nepřijatým xxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilých uchazečů xxxxxx rozhodnutí xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne ukončení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 8 kalendářních xxx xx dni xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx není odvolání xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §60g xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řediteli xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xx xxxxxxxxx termínu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxx, xx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opakovaně x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXX TŘETÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA

§20

Maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 21 dnů xx obnovení možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škole, nejpozději xxxx xx 30. xxxxxx 2020.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx opravné xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 a zkoušek xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §79 xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu český xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx jazyk xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx k maturitní xxxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, vyplývá x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §78a xxxxxxxxx zákona.

§25

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústní, xxxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§26

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ředitel xxxxx stanovit náhradní xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx xxxx praktické xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx žáka s xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxxxx konáním.

§27

V xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zkoušky. X xxxxxxx, xx žák xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx řádně omluví xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, má xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prominout. Xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky není xxxxxxx právo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx opravnou xxxx náhradní xxxxxxx, xxxx pouze xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xx nekonal. Xxxxxxxx xx žák xx xxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebyla xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx pro podobu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§29

(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx konané xxxxx formou x xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §80a xxxx. 1, 2 a 4 xxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §81 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

(1) Ustanovení §82 xxxx. 1, 2 x 4 školského xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxx x xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx ustanovení xxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x přezkum xxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxx konání xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx.

§33

Xx xxxxxxxxx konání xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxxx školského zákona xxxxxxx obdobně.

§34

Xxxxxx schéma xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky vyhlásí xxxxxxxxxxxx a zveřejní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX MATURITNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§35

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxx x 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx středním xxxxxxxxxx xx škole, xxxxxxxxx xxxxxxx vykoná xxxxxxx xxx, kdo xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx posledního ročníku xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přihlášku x xxxxxxxxx zkoušce x prospěl xx xxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx nebyl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neprospěl, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky komisionální xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxx žák xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoušení úspěšně, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx shodné xxxx xxxx xxxxxx vazbu xx xxxxxxxx předměty xx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx za 3 xxxxxxxx vysvědčení, ve xxxxxxx byl v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx druhé pololetí xxxxxxxxxx ročníku; xx xx xxxxxx opravné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §81 odst. 6 xxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx i xxx.

(4) Xxxxxxxx maturitní xxxxxxx náhradním způsobem xxxxxxx škola.

(5) Xxxxxx, xxxxx vykoná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXX

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 21 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnosti žáků xx středním vzdělávání xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxx xxx, který xx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx posledního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx oboru xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx závěrečnou xxxxxxxx, xxxx ten, xxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Na průběh xxxxxxxxx xxxxxxx xx §74 xxxx. 1, 3 x 5 xx 10 školského xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

§39

X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí závěrečné xxxxxxx, xxxxxxx neúspěšně, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx zkušební komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, má právo xxxxx xxxxxxxx zkoušku x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Konáním xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx uznána xxxx xxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxxx xx zkoušku vykonal xxxxxxxxx. Ustanovení tohoto xxxxxx xxx podobu xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§40

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. S xxxxxxxxx xxxxxxxx konání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Přezkoumání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konají krajské xxxxx. Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 1 a 4 školského xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 20 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ZÁVĚREČNÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§42

(1) X xxxxxxx, že xxxxxx x 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ten, xxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ročníku xxxxxxx xxxxx xxxxx vzdělání, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx konci xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxx koná opravnou xxxx náhradní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx x prvním xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku hodnocen xxxx xxxxxxxxx, škola xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upraví škola xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx žák xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx závěrečné zkoušky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žáka x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx vazbu xx xxxxxxxx předměty xx xxxxxxx závěrečné xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxx vysvědčení, xx xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocen. Xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx druhé pololetí xxxxxxxxxx ročníku; xx xx netýká opravné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx náhradním způsobem.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§43

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xx považován xx žáka xxxxxxxx xxxxx xx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxx školy xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020, a xxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2020.

(2) Xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx konzervatoře xx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§44

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx maturitní zkoušku xxxx závěrečnou zkoušku, xxxxx xxxxxxx vykoná xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx její součástí.

(2) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx úspěšně xxxx neúspěšně xxxxxxxxx xxxxxxx nebo závěrečnou xxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx konala xx 30. června 2020 x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxx úspěšně, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. června 2020.

(4) Xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §35 xxxx 42 xxxxxxx nebo xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx být žákem xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2020.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 4 může xx 5 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx posledního xxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx.

§45

Xxxx zahájením maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyhlásit až 5 vyučovacích xxx xxxxx k přípravě xx konání xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxx xxxxx x přípravě xx závěrečnou xxxxxxx.

§47

Pravidla o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona xx použijí xxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přijímacím řízení xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxx studia xxxxx xxxxxxxxx zákona.

§49

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona.

§50

Na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem a xxxxxxxxxxx o pravidlech xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo vyhláškou.

§52

Správní řád xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vyloučení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykázání osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx vyloučení xxxx xx závěrečné xxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§54

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 135/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.