Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

134/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

134

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

X xxxxxx č. 592/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx č. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Sb., zákona x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., zákona č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Sb., zákona x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx č. 298/2011 Sb., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., zákona x. 200/2015 Sb., xxxxxx č. 145/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 297/2017 Xx., xx xx §28x vkládá nový §28x, xxxxx zní:

"§28c

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §24 xxxx. 2 xx xxx podání tohoto xxxxxxxx xx xxx 2019 xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xx xxx 2019 xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx x xxxxx období xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3. xxxxx 2020.

(2) Pro xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx na pojistné xx období xx xxxxxxx xxxxxx 2020 xx konce srpna 2020, se xx 21. xxxx 2020 §18 xxxx. 1 xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na pojistné xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxx, vzniká xxxxxxxx xx 22. xxxx 2020.

(3) Zálohu xx pojistné xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xxxxx §3x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxx xxxxx 2020 xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx záloha xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3x, xx xxxxxxx zaplatit xxxxx xxxxxx xxxx výší xxxxxx xx pojistné x výší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx formou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxx od xxxxxxx března 2020 xx xxxxx srpna 2020, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 8 xxx po xxx, xx xxxxxx byl, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx přehled xxxxx §24 xxxx. 2 xx xxx 2020. Xxxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná podle xxxx xxxxx, ustanovení §7 odst. 2 xx xxx zálohy xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx věty xxxxx v roce 2020 xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xx března 2020 xx xxxxx 2020 xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3x xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx platbu zálohy xx pojistné za xxxxx xxxxxx 2020, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx měsíc xxxx 2020.".

Xx. XX

XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 134/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.