Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

134/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

134

ZÁKON

ze dne 25. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. X

X xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 138/2001 Sb., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 123/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 109/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Sb., xxxxxx x. 145/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 297/2017 Xx., se za §28x xxxxxx xxxx §28x, xxxxx zní:

"§28c

(1) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §24 xxxx. 2 xx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx za xxx 2019 xxxxxxxxx. Přehled xxxxx §24 xxxx. 2 xx xxx 2019 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám, x xxxxxxx byla x xxxxx období xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3. xxxxx 2020.

(2) Pro xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx pojistného xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxx srpna 2020, xx xx 21. xxxx 2020 §18 odst. 1 xxxxxxxxx. Penále za xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx pojistné xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x období xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx od 22. xxxx 2020.

(3) Zálohu xx pojistné do xxxx pojistného xxxxxxxxxxxx x jedné dvanáctiny xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2020 do xxxxx xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x období xxxxx xxxxxxxx 3 xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3x, je xxxxxxx zaplatit xxxxx xxxxxx mezi výší xxxxxx na xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3x.

(5) Xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx formou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx období od xxxxxxx března 2020 xx xxxxx xxxxx 2020, lze xxxxxxxx xx xxxxxx doplatku xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 8 xxx po dni, xx xxxxxx byl, xxxxxxxxx xxx být xxxxx xxxxxxx podle §24 odst. 2 xx xxx 2020. Xxxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první, xxxxxxxxxx §7 odst. 2 xx pro xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx věty xxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx 2020 do xxxxx 2020 xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3x xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx březen 2020, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx za zálohu xx xxxxx xxxx 2020.".

Xx. XX

XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 134/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.