Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

134/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

134

XXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

X zákoně č. 592/1992 Sb., x pojistném xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 138/2001 Sb., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx č. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., zákona č. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 342/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Sb., xxxxxx x. 145/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 297/2017 Xx., xx xx §28x xxxxxx xxxx §28x, který xxx:

"§28x

(1) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 stanovená xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx x §24 xxxx. 2 xx xxx podání tohoto xxxxxxxx xx xxx 2019 nepoužije. Xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xx xxx 2019 xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx pojišťovnám, x xxxxxxx xxxx x xxxxx období xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3. xxxxx 2020.

(2) Pro xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx na pojistné xx xxxxxx od xxxxxxx března 2020 xx xxxxx xxxxx 2020, xx xx 21. xxxx 2020 §18 odst. 1 xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x období xxxxx xxxx první, vzniká xxxxxxxx xx 22. xxxx 2020.

(3) Zálohu xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxx srpna 2020 xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx záloha xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3x, je xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx mezi xxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3x.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxx formou xxxxx xxxxx odstavce 4 xx období od xxxxxxx xxxxxx 2020 xx konce xxxxx 2020, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxx, xx kterém xxx, xxxxxxxxx xxx být xxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xx xxx 2020. Xxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xx pro xxxxxx xx pojistné x xxxxxx podle věty xxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx pojistné, kterou xx zaplatila za xxxxxx xx března 2020 xx xxxxx 2020 xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3x xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zálohy xx pojistné xx xxxxx xxxxxx 2020, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx zálohu xx měsíc xxxx 2020.".

Čl. XX

XXXXXXXX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 134/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.