Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

134/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

134

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

X xxxxxx č. 592/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., zákona x. 48/1997 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., zákona x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., zákona x. 176/2002 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 145/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 297/2017 Xx., xx xx §28x vkládá xxxx §28x, xxxxx xxx:

"§28x

(1) Xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx samostatně výdělečně xxxxxx x §24 xxxx. 2 xx xxx podání xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2019 nepoužije. Xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xx rok 2019 je osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předložit všem xxxxxxxxxx pojišťovnám, x xxxxxxx xxxx x xxxxx období xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3. xxxxx 2020.

(2) Pro xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pojistného xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx 2020 xx konce xxxxx 2020, se xx 21. xxxx 2020 §18 odst. 1 xxxxxxxxx. Penále xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zaplaceny x období xxxxx xxxx xxxxx, vzniká xxxxxxxx od 22. xxxx 2020.

(3) Xxxxxx xx pojistné xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xxxxx §3x xx xxxxxx xx začátku xxxxxx 2020 do xxxxx srpna 2020 xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxx xxxx pojistného xxxxxxxxxxxx x xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx §3x, je xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx mezi xxxx xxxxxx xx pojistné x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3x.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xx období xx xxxxxxx března 2020 xx xxxxx srpna 2020, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx doplatku xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 8 xxx xx xxx, xx kterém xxx, xxxxxxxxx měl být xxxxx přehled podle §24 xxxx. 2 xx rok 2020. Xxxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxxx §7 odst. 2 xx pro zálohy xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx 2020 nepoužije.

(6) Xxxxxx xx pojistné, xxxxxx xx zaplatila za xxxxxx xx xxxxxx 2020 do srpna 2020 xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx pojistného xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 2.

(7) Provedla-li xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx platbu xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx 2020.".

Čl. XX

XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.

Vondráček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 134/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.