Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 310)

132/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

132

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. března 2020 x. 310

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xx xxxxxx výjimku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vlády x 12. března 2020 č. 198 a x 13. března 2020 x. 203 xxx xxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx, xx

1. na osoby xxxxxxx x xxxx X. xxxxxx usnesení xx nadále xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x 18. xxxxxx 2020 č. 247 (xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xx xxxxx České xxxxxxxxx, zákaz xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx);

2. xx osoby xxxxxxx x bodě X. xxxxxx usnesení xx xxxxxx nevztahují xxxxxxxxxx podle usnesení xxxxx z 19. xxxxxx 2020 č. 267 (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x usnesení vlády x 23. xxxxxx 2020 č. 281 (xxxxxx 3+2, povinná xxxxxxxxx xx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 132/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 132/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.