Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 310)

132/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

132

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. března 2020 č. 310

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území České xxxxxxxxx nouzový stav x ve xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xx vědomí výjimku xxxxxxxx ministrem vnitra x usnesení xxxxx x 12. března 2020 č. 198 a x 13. xxxxxx 2020 x. 203 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pracují xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

XX. stanoví, xx

1. xx xxxxx xxxxxxx x xxxx X. xxxxxx usnesení xx nadále vztahují xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x 18. xxxxxx 2020 č. 247 (xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zákaz xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx);

2. xx xxxxx xxxxxxx v bodě X. xxxxxx usnesení xx nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x 19. xxxxxx 2020 č. 267 (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx vlády x 23. března 2020 č. 281 (xxxxxx 3+2, xxxxxxx xxxxxxxxx xx příjezdu).

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 132/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Právní předpis x. 132/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.