Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 310)

132/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

132

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxxx 2020 č. 310

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru/označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve smyslu §5 xxxx. a) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitra x usnesení vlády x 12. xxxxxx 2020 č. 198 x x 13. března 2020 x. 203 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pracují xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx službách x složkách integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx, xx

1. xx osoby xxxxxxx x bodě X. xxxxxx xxxxxxxx xx nadále vztahují xxxxxxxxxx podle usnesení xxxxx x 18. xxxxxx 2020 č. 247 (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zákaz pobytu xxxx bydliště xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx);

2. na osoby xxxxxxx v xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx z 19. xxxxxx 2020 č. 267 (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx x 23. xxxxxx 2020 č. 281 (systém 3+2, xxxxxxx karanténa xx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 132/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 132/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.