Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 310)

132/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

132

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxxx 2020 x. 310

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru/označovaný xxxx XXXX CoV-2/ xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. c) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vlády x 12. xxxxxx 2020 č. 198 x x 13. března 2020 x. 203 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx službách x xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému;

II. xxxxxxx, xx

1. xx osoby xxxxxxx v xxxx X. tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx vztahují xxxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxx x 18. xxxxxx 2020 č. 247 (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx bydliště xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx);

2. xx osoby xxxxxxx x xxxx X. xxxxxx usnesení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx z 19. xxxxxx 2020 č. 267 (xxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx) x usnesení xxxxx x 23. xxxxxx 2020 č. 281 (xxxxxx 3+2, povinná xxxxxxxxx xx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 132/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 132/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.