Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 310)

132/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

132

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxxx 2020 č. 310

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru/označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve smyslu §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. bere xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministrem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x 12. března 2020 č. 198 x x 13. xxxxxx 2020 x. 203 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pracují ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x složkách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx, xx

1. xx osoby xxxxxxx x bodě X. tohoto xxxxxxxx xx nadále vztahují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x 18. xxxxxx 2020 č. 247 (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx bydliště xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx);

2. na xxxxx xxxxxxx v bodě X. tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x 19. xxxxxx 2020 č. 267 (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx vlády x 23. xxxxxx 2020 č. 281 (xxxxxx 3+2, xxxxxxx karanténa xx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 132/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 26.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 132/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.