Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 309)

131/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

131

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxxx 2020 x. 309

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví, x. x. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN xx xxx 26. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xx dne 1. xxxxx 2020 xx 6:00 hod.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 131/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.