Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 309)

131/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

131

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxxx 2020 x. 309

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

bere xx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, x. x. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN xx xxx 26. xxxxxx 2020, kterým xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx maloobchodního prodeje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx na dobu xx xxx 1. xxxxx 2020 do 6:00 hod.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 131/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.