Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 309)

131/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

131

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. března 2020 x. 309

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda

bere xx vědomí xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x. x. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN xx dne 26. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xx dne 1. xxxxx 2020 do 6:00 hod.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 131/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.