Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 305)

130/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

130

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. března 2020 x. 305

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. g) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

ukládá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx a Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx zdravotním xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, takto:

1. x řízeních xxxxxxxxxx x moci xxxxxx xxxx být prvním xxxxxx v xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx; x případech xxx xxxxx zákon xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx prvním úkonem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx splnění podmínek xxxxxx na xxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxx, je xxxxxx úkonem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou. X xxxxx pěstounské xxxx se postupuje xxxxxxx, jen x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx x xxxxx xxx podat xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x sociálních xxxx, x xx bez xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x vlastnoručním xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx. Xxxxx byla xxx xxxxxx žádosti x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §37 odst. 4 větě xxxxx xxxxxxxxx xxxx, neplatí xxxxxxxxx podání xx xxxx dnů xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb xxxxxx xx po dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebude-li xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o změnu xxxxxxx. Xx zachována xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pečující.

Provedou:

ministryně práce x sociálních xxxx,

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 130/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.