Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 305)

130/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

130

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxxx 2020 č. 305

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

ukládá k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx práce České xxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx nouzového xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx zdravotním postižením x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx:

1. x řízeních xxxxxxxxxx x moci xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; x případech xxx které xxxxx xxxxxxx, že se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení,

2. x xxxxxxxx zahájených xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dávku x xxxxxxx a xxxx xxxx, xx xxxxxx úkonem v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o dávce x xxxx výši, xxxxx se nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jen x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx o xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx, x xx bez xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, neplatí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dnů xxxxxxxx, xxxxxxxxx doplnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky k xxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxx, výši nebo xxxxxxx dávky platí xxxxxxxxx věta xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx výplata xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx zachována xxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx,

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 130/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.