Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 305)

130/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

130

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxxx 2020 x. 305

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxx plynulosti poskytování xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona č. 111/2006 Sb., x pomoci v xxxxxx nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x zákona č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

1. x řízeních xxxxxxxxxx x xxxx úřední xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxx rozhodnutí xx xxxx; x případech xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx nevydává, může xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxx úkonem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx. X xxxxx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx x dávku xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x vlastnoručním xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přílohami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možnost učinit xxxxxx způsobem uvedeným x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podání do xxxx xxx potvrdit, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nevyzve. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte xx xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx domněnka xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebude-li xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxx pečující.

Provedou:

ministryně xxxxx x sociálních xxxx,

Xxxx xxxxx České republiky

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 130/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.