Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020

129/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

129

ZÁKON

ze xxx 24. xxxxxx 2020,

kterým se xxxx zákon č. 355/2019 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx rok 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 355/2019 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 2020, se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "1 578 118 723 753" nahrazuje xxxxxx "1 488 318 723 753", xxxxx 1 618 118 723 753" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1 688 318 723 753", xxxxx "40 000 000 000" xx xxxxxxxxx číslem "200 000 000 000", xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "2 626 169 129" xx xxxxxxxxx xxxxxx "18 873 830 871" a číslo "42 626 169 129" xx xxxxxxxxx xxxxxx "181 126 169 129".

2. V §3 odst. 1 xx xxxxx "188 000 000 000" xxxxxxxxx číslem "330 000 000 000".

3. X příloze x. 1 se xxxxx "1 578 118 723 753" nahrazuje xxxxxx "1 488 318 723 753", xxxxx "1 618 118 723 753" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1 688 318 723 753", číslo "-40 000 000 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "-200 000 000 000", xxxxx "42 626 169 129" xx xxxxxxxxx xxxxxx "181 126 169 129" x xxxxx "-2 626 169 129" se xxxxxxxxx xxxxxx "18 873 830 871".

4. X příloze x. 2 xx xxxxx "570 502 848 138" nahrazuje xxxxxx "545 502 848 138", xxxxx "510 353 985 554" xx xxxxxxxxx číslem "487 952 297 659", xxxxx "7 767 920 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "767 920 000", xxxxx "630 000 000" xx nahrazuje xxxxxx "30 000 000", xxxxx "2 141 500 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "641 500 000", xxxxx "813 000 150 000" xx xxxxxxxxx číslem "757 300 150 000", xxxxx "818 611 866 609" xx xxxxxxxxx xxxxxx "762 911 866 609", xxxxx "586 443 911 565" xx xxxxxxxxx číslem "561 443 911 565", xxxxx "524 584 602 993" se xxxxxxxxx číslem "502 182 915 098", xxxxx "173 062 945 579" xx xxxxxxxxx číslem "163 962 945 579" x xxxxx "1 578 118 723 753" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1 488 318 723 753".

5. X xxxxxxx x. 3 xx číslo "75 500 365 700" xxxxxxxxx číslem "72 600 365 700", xxxxx "686 800 038 058" xx xxxxxxxxx xxxxxx "676 800 038 058", xxxxx "67 972 681 089" xx xxxxxxxxx xxxxxx "66 472 681 089", číslo "15 249 131 176" xx xxxxxxxxx xxxxxx "15 549 131 176", xxxxx "43 810 880 286" xx xxxxxxxxx xxxxxx "48 810 880 286", číslo "400 000 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "20 400 000 000", xxxxx "163 718 347 439" se xxxxxxxxx xxxxxx "223 018 347 439" x xxxxx "1 618 118 723 753" se xxxxxxxxx xxxxxx "1 688 318 723 753".

6. X xxxxxxx x. 4 x kapitole 307 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx číslo "75 500 365 700" xxxxxxxxx xxxxxx "72 600 365 700", xxxxx "50 159 314 720" xx xxxxxxxxx xxxxxx "47 432 772 658", xxxxx "12 228 576 788" se xxxxxxxxx číslem "12 170 118 850", xxxxx "12 226 435 948" xx xxxxxxxxx xxxxxx "12 167 978 010", xxxxx "3 948 771 132" xx xxxxxxxxx xxxxxx "3 848 771 132", xxxxx "514 996 969" se nahrazuje xxxxxx "499 996 969", xxxxx "18 397 157 923" xx xxxxxxxxx číslem "17 917 157 923", xxxxx "6 462 296 928" xx nahrazuje xxxxxx "6 271 664 928", číslo "333 060 412" se xxxxxxxxx číslem "321 780 412", xxxxx "12 883 704 738" xx xxxxxxxxx xxxxxx "12 403 704 738" x xxxxx "18 204 584 587" xx xxxxxxxxx xxxxxx "16 141 584 587".

7. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx 313 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx číslo "577 589 411 659" xxxxxxxxx xxxxxx "552 589 411 659", xxxxx "686 800 038 058" se xxxxxxxxx číslem "676 800 038 058", xxxxx "570 502 848 138" xx xxxxxxxxx xxxxxx "545 502 848 138", xxxxx "510 353 985 554" xx xxxxxxxxx xxxxxx "487 952 297 659", xxxxx "60 148 862 584" se xxxxxxxxx xxxxxx "57 550 550 479", xxxxx "495 240 000 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "475 240 000 000" x xxxxx "40 300 000 000" xx xxxxxxxxx číslem "50 300 000 000".

8. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx "67 972 681 089" xxxxxxxxx číslem "66 472 681 089" a xxxxx "8 973 113 598" xx nahrazuje xxxxxx "7 473 113 598".

9. X xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx 328 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx "7 803 430 000" xxxxxxxxx číslem "803 430 000" x xxxxx "7 767 920 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "767 920 000".

10. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx 334 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "15 249 131 176" nahrazuje xxxxxx "15 549 131 176", číslo "8 209 238 110" xx nahrazuje xxxxxx "8 509 238 110" x xxxxx "5 171 013 582" xx xxxxxxxxx xxxxxx "5 471 013 582".

11. X xxxxxxx x. 4 x kapitole 374 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv se xxxxx "630 000 000" xxxxxxxxx číslem "30 000 000".

12. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx 396 Xxxxxx xxxx xx xxxxx "43 810 880 286" xxxxxxxxx xxxxxx "48 810 880 286", xxxxx "42 626 169 129" se xxxxxxxxx xxxxxx "181 126 169 129" x xxxxx "-2 626 169 129" xx xxxxxxxxx číslem "18 873 830 871".

13. X xxxxxxx x. 4 v xxxxxxxx 397 Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx "3 691 500 000" xxxxxxxxx xxxxxx "2 191 500 000", xxxxx "400 000 000" xx nahrazuje xxxxxx "20 400 000 000", xxxxx "2 141 500 000" xx nahrazuje xxxxxx "641 500 000", xxxxx "185 000 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "20 185 000 000" x xxxxx "0" xx xxxxxxxxx xxxxxx "20 000 000 000".

14. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xx xxxxx "832 600 470 800" nahrazuje xxxxxx "776 900 470 800", xxxxx "163 718 347 439" se nahrazuje xxxxxx "223 018 347 439", xxxxx "813 000 150 000" se xxxxxxxxx xxxxxx "757 300 150 000" x xxxxx "4 869 471 508" xx xxxxxxxxx xxxxxx "64 169 471 508".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 129/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.