Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020

129/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

129

XXXXX

xx xxx 24. xxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxx x. 355/2019 Xx., x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 355/2019 Sb., x státním rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020, se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "1 578 118 723 753" xxxxxxxxx xxxxxx "1 488 318 723 753", xxxxx 1 618 118 723 753" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1 688 318 723 753", číslo "40 000 000 000" xx nahrazuje číslem "200 000 000 000", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx", číslo "2 626 169 129" xx nahrazuje xxxxxx "18 873 830 871" x xxxxx "42 626 169 129" xx xxxxxxxxx xxxxxx "181 126 169 129".

2. X §3 odst. 1 xx xxxxx "188 000 000 000" xxxxxxxxx xxxxxx "330 000 000 000".

3. X xxxxxxx x. 1 xx číslo "1 578 118 723 753" nahrazuje xxxxxx "1 488 318 723 753", xxxxx "1 618 118 723 753" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1 688 318 723 753", xxxxx "-40 000 000 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "-200 000 000 000", číslo "42 626 169 129" se xxxxxxxxx xxxxxx "181 126 169 129" x xxxxx "-2 626 169 129" xx xxxxxxxxx číslem "18 873 830 871".

4. X xxxxxxx x. 2 xx číslo "570 502 848 138" nahrazuje číslem "545 502 848 138", xxxxx "510 353 985 554" xx xxxxxxxxx xxxxxx "487 952 297 659", xxxxx "7 767 920 000" xx nahrazuje xxxxxx "767 920 000", xxxxx "630 000 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "30 000 000", xxxxx "2 141 500 000" xx nahrazuje xxxxxx "641 500 000", xxxxx "813 000 150 000" xx xxxxxxxxx číslem "757 300 150 000", xxxxx "818 611 866 609" se xxxxxxxxx xxxxxx "762 911 866 609", xxxxx "586 443 911 565" se xxxxxxxxx xxxxxx "561 443 911 565", xxxxx "524 584 602 993" xx xxxxxxxxx číslem "502 182 915 098", xxxxx "173 062 945 579" se xxxxxxxxx xxxxxx "163 962 945 579" x xxxxx "1 578 118 723 753" se xxxxxxxxx xxxxxx "1 488 318 723 753".

5. X xxxxxxx x. 3 xx xxxxx "75 500 365 700" xxxxxxxxx xxxxxx "72 600 365 700", xxxxx "686 800 038 058" xx nahrazuje xxxxxx "676 800 038 058", xxxxx "67 972 681 089" xx xxxxxxxxx xxxxxx "66 472 681 089", číslo "15 249 131 176" xx xxxxxxxxx xxxxxx "15 549 131 176", xxxxx "43 810 880 286" xx xxxxxxxxx xxxxxx "48 810 880 286", xxxxx "400 000 000" xx xxxxxxxxx číslem "20 400 000 000", xxxxx "163 718 347 439" se xxxxxxxxx číslem "223 018 347 439" x xxxxx "1 618 118 723 753" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1 688 318 723 753".

6. X xxxxxxx x. 4 v xxxxxxxx 307 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx "75 500 365 700" xxxxxxxxx xxxxxx "72 600 365 700", xxxxx "50 159 314 720" se xxxxxxxxx xxxxxx "47 432 772 658", xxxxx "12 228 576 788" xx xxxxxxxxx číslem "12 170 118 850", xxxxx "12 226 435 948" se xxxxxxxxx xxxxxx "12 167 978 010", xxxxx "3 948 771 132" xx xxxxxxxxx xxxxxx "3 848 771 132", xxxxx "514 996 969" se xxxxxxxxx xxxxxx "499 996 969", xxxxx "18 397 157 923" xx xxxxxxxxx xxxxxx "17 917 157 923", číslo "6 462 296 928" xx nahrazuje xxxxxx "6 271 664 928", xxxxx "333 060 412" se xxxxxxxxx xxxxxx "321 780 412", xxxxx "12 883 704 738" xx xxxxxxxxx xxxxxx "12 403 704 738" x xxxxx "18 204 584 587" xx xxxxxxxxx číslem "16 141 584 587".

7. X xxxxxxx x. 4 v xxxxxxxx 313 Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx "577 589 411 659" xxxxxxxxx xxxxxx "552 589 411 659", xxxxx "686 800 038 058" xx xxxxxxxxx číslem "676 800 038 058", xxxxx "570 502 848 138" xx xxxxxxxxx xxxxxx "545 502 848 138", xxxxx "510 353 985 554" se xxxxxxxxx xxxxxx "487 952 297 659", xxxxx "60 148 862 584" se xxxxxxxxx xxxxxx "57 550 550 479", xxxxx "495 240 000 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "475 240 000 000" x xxxxx "40 300 000 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "50 300 000 000".

8. V xxxxxxx x. 4 v xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "67 972 681 089" nahrazuje xxxxxx "66 472 681 089" x xxxxx "8 973 113 598" se xxxxxxxxx xxxxxx "7 473 113 598".

9. V xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx 328 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx "7 803 430 000" xxxxxxxxx xxxxxx "803 430 000" a xxxxx "7 767 920 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "767 920 000".

10. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx 334 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "15 249 131 176" xxxxxxxxx xxxxxx "15 549 131 176", číslo "8 209 238 110" xx nahrazuje xxxxxx "8 509 238 110" a xxxxx "5 171 013 582" xx xxxxxxxxx xxxxxx "5 471 013 582".

11. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx 374 Správa státních xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx "630 000 000" xxxxxxxxx xxxxxx "30 000 000".

12. X xxxxxxx x. 4 x kapitole 396 Státní dluh xx číslo "43 810 880 286" xxxxxxxxx xxxxxx "48 810 880 286", xxxxx "42 626 169 129" xx xxxxxxxxx xxxxxx "181 126 169 129" x xxxxx "-2 626 169 129" xx nahrazuje xxxxxx "18 873 830 871".

13. X příloze x. 4 x xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx xx číslo "3 691 500 000" xxxxxxxxx xxxxxx "2 191 500 000", xxxxx "400 000 000" xx nahrazuje xxxxxx "20 400 000 000", xxxxx "2 141 500 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "641 500 000", xxxxx "185 000 000" se xxxxxxxxx xxxxxx "20 185 000 000" x číslo "0" xx xxxxxxxxx číslem "20 000 000 000".

14. X příloze x. 4 x xxxxxxxx 398 Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx "832 600 470 800" nahrazuje xxxxxx "776 900 470 800", xxxxx "163 718 347 439" xx nahrazuje xxxxxx "223 018 347 439", číslo "813 000 150 000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "757 300 150 000" x xxxxx "4 869 471 508" se xxxxxxxxx číslem "64 169 471 508".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 129/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.