Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 281)

128/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

128

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 281

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda

I. xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 198 x 12. xxxxxx 2020 x č. 203 x 12. xxxxxx 2020 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Rakouskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx se xxxx xxxxx osob, xxxxx vycestují na xxxx xxxxx xxx 21 kalendářních xxx;

XX. xxxxxxxx s účinností xx 26. xxxxxx, 00:00 hodin

1. všem xxxxxx uvedeným x xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx návratu do Xxxxx republiky oznámili xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx přístupem, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost,

2. xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx praktické lékařství xxx děti x xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx. x délce 14 xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 128/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 128/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.