Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 281)

128/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

128

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 281

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx vlády č. 198 x 12. xxxxxx 2020 a č. 203 z 12. xxxxxx 2020 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo xx xxxx pouze osob, xxxxx vycestují xx xxxx xxxxx než 21 xxxxxxxxxxxx xxx;

XX. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 26. xxxxxx, 00:00 xxxxx

1. všem xxxxxx xxxxxxxx v xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx republiky oznámili xxxx skutečnost, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vzdáleným přístupem, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovateli x oboru všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx děti x xxxxxx, aby x xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx x. 258/2000 Xx. x xxxxx 14 xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 128/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 128/2020 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 31.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.