Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 281)

128/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

128

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 281

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového zákona.

Vláda

I. xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 198 z 12. xxxxxx 2020 x č. 203 z 12. xxxxxx 2020 pro xxxxxxxxxxxx pracovníky xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo xx xxxx pouze xxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxx delší xxx 21 kalendářních xxx;

XX. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 26. března, 00:00 xxxxx

1. všem xxxxxx xxxxxxxx x xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx, xxx bezprostředně xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx oznámili xxxx xxxxxxxxxx, x xx telefonicky xxxx xxxxx vzdáleným přístupem, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx,

2. xxxx poskytovatelům zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx, aby x xxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx x. 258/2000 Xx. x xxxxx 14 xxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 128/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 128/2020 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.