Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 280)

127/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

127

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. března 2020 x. 280

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020, x. x. MZDR 12746/2020-1, xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx až na xxxxxxx, a xx xx xxxx xx xxx 1. xxxxx 2020 xx 6:00 xxx.;

XX. xxxxxxxx, xx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020

1. xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx dne vyhlášení xxxxxx xxxxxxxx, nahradit xxxxxxx prohlášením, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/2020 Sb.,

2. xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 236/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx opatření osobám x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x zaměstnavatelům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx dohody xxx §308 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx,

4. xx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx;

XXX. zakazuje x xxxxxxxxx xxx xxx 24. března 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 1. xxxxx 2020 platnost xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx za cenu xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod.

- xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxx pod č. 82/2020 Sb.;

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 214, xxxxxxxxx xxx č. 84/2020 Sb.;

- xxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. xxxxxx 2020 č. 238, vyhlášené xxx č. 96/2020 Sb.;

- usnesení xxxxx xx dne 16. xxxxxx 2020 č. 241, vyhlášené xxx č. 99/2020 Sb.;

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 19. xxxxxx 2020 č. 264, xxxxxxxxx xxx č. 110/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 127/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

236/2020 Xx., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx od 14.5.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.