Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 280)

127/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

127

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020, x. j. MZDR 12746/2020-1, xxxxxx byl prodloužen xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služeb x některých xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, x xx xx xxxx do xxx 1. dubna 2020 xx 6:00 xxx.;

XX. xxxxxxxx, že xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020

1. xxx x zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nahradit xxxxxxx prohlášením, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze 1 xxxxxx opatření:

a) xxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a

b) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/2020 Sb.,

2. xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 236/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x víz x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dle §308 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx jiné xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 60 xxx po skončení xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xx dni vyhlášení xxxxxx opatření xxxxxx,

4. xx nemusí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx s xxxxxxxxx ode xxx 24. března 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obce, xx kterých xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy;

IV. xxxxxxx x účinností xxx dne 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx.

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. března 2020 č. 211, xxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb.;

- xxxxxxxx xxxxx xx dne 15. xxxxxx 2020 č. 214, xxxxxxxxx xxx č. 84/2020 Sb.;

- xxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. března 2020 č. 238, xxxxxxxxx xxx č. 96/2020 Sb.;

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 241, xxxxxxxxx xxx č. 99/2020 Sb.;

- usnesení xxxxx xx dne 19. xxxxxx 2020 č. 264, xxxxxxxxx pod č. 110/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 127/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

236/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.