Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 280)

127/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

127

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda

I. xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 23. března 2020, x. x. MZDR 12746/2020-1, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx maloobchodního prodeje x prodeje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx až na xxxxxxx, x xx xx dobu do xxx 1. xxxxx 2020 do 6:00 xxx.;

XX. nařizuje, xx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 194 xx dne 12. xxxxxx 2020

1. lze x xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx vztah vznikne xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením, jehož xxxx xx uveden x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/2020 Sb.,

2. xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 236/2020 Sb.,

3. platnost povolení x zaměstnání a xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavatelům, xxxxx xxxxxxxxx služby na xxxxxxx xxxxxx dle §308 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx prodlužuje xx xxxx xx 60 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadavky pro xxxxxxx xx trh xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx;

XXX. zakazuje x xxxxxxxxx xxx dne 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod. xx dne 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oblasti obce, xx kterých lze xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy;

IV. xxxxxxx s účinností xxx xxx 24. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx.

- usnesení xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb.;

- usnesení vlády xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 214, xxxxxxxxx xxx č. 84/2020 Sb.;

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 238, xxxxxxxxx xxx č. 96/2020 Sb.;

- usnesení xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 241, vyhlášené pod č. 99/2020 Sb.;

- xxxxxxxx vlády xx dne 19. xxxxxx 2020 č. 264, xxxxxxxxx pod č. 110/2020 Sb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 127/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

236/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.