Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 280)

127/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

127

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 280

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020, x. x. MZDR 12746/2020-1, xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx maloobchodního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, x xx xx xxxx xx xxx 1. xxxxx 2020 do 6:00 xxx.;

XX. xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxxxxxxxx vlády č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020

1. lze x zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx dne vyhlášení xxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x

x) zrušeno xxxxxxx předpisem č. 236/2020 Sb.,

2. xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 236/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x víz x xxxxxx vydaných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx dohody dle §308 zákona x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxx smlouvy, xx xxxxxxxxxx na xxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx,

4. xx nemusí u xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržovat xxxxx požadavky pro xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx dne 1. xxxxx 2020 platnost xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterých lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx za cenu xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 24. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx.

- usnesení xxxxx xx dne 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb.;

- usnesení xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 214, xxxxxxxxx pod č. 84/2020 Sb.;

- xxxxxxxx vlády xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 238, vyhlášené xxx č. 96/2020 Sb.;

- xxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. xxxxxx 2020 č. 241, xxxxxxxxx xxx č. 99/2020 Sb.;

- usnesení xxxxx xx dne 19. xxxxxx 2020 č. 264, xxxxxxxxx xxx č. 110/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 127/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

236/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.5.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.