Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 279)

126/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

126

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 279

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxx na vědomí

1. xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dne 23. března 2020, x. j. MZDR 12745/2020-1, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx volného pohybu xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx nařízeno xxxxxxx xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx místech a xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx dobu xx xxx 1. xxxxx 2020 do 6:00 xxx.;

2. mimořádné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020, x. x. MZDR 12745/2020-3, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx orgánů, x xx xx xxxx xx xxx 1. xxxxx 2020 do 6:00 xxx.;

XX. doporučuje

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xx dálku, pokud xx zaměstnanci mohou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) podporovat xxxxxxxx x xxxxxxx volno xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx výkon xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. využívat x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxx xxxx I xxxx. g) omezit xxxxx kontakt se xxxxxxxxx,

4. provozovatelům veřejných xxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx), xxx x xxxxxxxxxx xxxxx provozoven x xxxxxxxxxx využívaných x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx);

XXX. zrušuje s xxxxxxxxx ode xxx 24. března 2020 xx 6:00 hod.

- xxxxxxxx vlády xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 215, xxxxxxxxx xxx č. 85/2020 Sb.;

- usnesení xxxxx xx dne 15. xxxxxx 2020 č. 217, xxxxxxxxx pod č. 87/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 126/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.