Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 279)

126/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

126

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 279

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxxxx opatření Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020, x. x. MZDR 12745/2020-1, xxxxxx xxxx prodlouženo xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx xx na xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xx xxx 1. xxxxx 2020 xx 6:00 hod.;

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx dne 23. xxxxxx 2020, x. x. MZDR 12745/2020-3, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xx dne 1. xxxxx 2020 do 6:00 hod.;

II. doporučuje

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) využívat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dovolené x xxxxxxx volno xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

3. xxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxx xxxx X xxxx. g) xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx), xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx odstupu mezi xxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zejména xxxxxxxxxx);

XXX. xxxxxxx s xxxxxxxxx ode xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx.

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 215, vyhlášené xxx č. 85/2020 Sb.;

- usnesení xxxxx xx dne 15. xxxxxx 2020 č. 217, vyhlášené xxx č. 87/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 126/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.