Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 279)

126/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

126

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 279

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx na xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxx 23. března 2020, x. j. MZDR 12745/2020-1, xxxxxx bylo prodlouženo xxxxxxx volného xxxxxx xxxx xx na xxxxxxx x kterým xxxx xxxxxxxx omezení xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx místech x xxxxxxx kontaktů, x xx xx xxxx xx xxx 1. xxxxx 2020 xx 6:00 xxx.;

2. mimořádné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx dne 23. xxxxxx 2020, č. x. MZDR 12745/2020-3, xxxxxx xxxx prodlouženo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xx xxx 1. xxxxx 2020 xx 6:00 hod.;

II. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx dálku, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) podporovat xxxxxxxx x placené xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. využívat z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X xxxx. x) xxxxxx xxxxx kontakt xx xxxxxxxxx,

4. provozovatelům xxxxxxxxx xxxxxx (např. obchody, xxxxxxx centra, xxxxx), xxx x prostorách xxxxx provozoven x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zejména xxxxxxxxxx);

XXX. xxxxxxx s xxxxxxxxx ode dne 24. března 2020 xx 6:00 xxx.

- xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. xxxxxx 2020 č. 215, xxxxxxxxx xxx č. 85/2020 Sb.;

- usnesení xxxxx ze xxx 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 126/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.