Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 279)

126/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

126

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 279

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dne 23. března 2020, x. j. MZDR 12745/2020-1, xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx až xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx omezení xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx dobu xx dne 1. xxxxx 2020 xx 6:00 hod.;

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020, x. x. MZDR 12745/2020-3, xxxxxx xxxx prodlouženo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx orgánů, x xx xx xxxx xx xxx 1. xxxxx 2020 do 6:00 xxx.;

XX. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) využívat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dovolené x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě,

c) xxxxxx výkon xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxx X xxxx. g) omezit xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx centra, xxxxx), xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do provozoven:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx);

XXX. xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx.

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 215, vyhlášené xxx č. 85/2020 Sb.;

- usnesení xxxxx xx xxx 15. března 2020 č. 217, xxxxxxxxx xxx č. 87/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 126/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.