Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.03.2020 do 09.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 278)

125/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

125

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. března 2020 č. 278

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 24. března 2020

X. zakazuje xxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu nouzového xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, kterým byla xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. ruší xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. března 2020 č. 216.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 125/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.3.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 125/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 157/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 10.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.