Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 276)

124/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

124

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxx 2020 x. 276

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. c) x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxx, xx zajištění xxxxxxxx xxxx x xxxx xx věku od 3 xx 10 xxx xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 219, xxxxxxxxxx xxx č. 89/2020 Sb., se xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxxxx zákonní zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k výkonu xxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxxx xx krajských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 124/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.