Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 276)

124/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

124

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 276

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxx, xx zajištění nezbytné xxxx x xxxx xx věku xx 3 do 10 xxx stanovené x xxxx X. usnesení xxxxx xx dne 15. xxxxxx 2020 č. 219, xxxxxxxxxx xxx č. 89/2020 Sb., se xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxxxx zákonní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx práce, krajů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 124/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.