Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 276)

124/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

124

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 276

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xx věku xx 3 xx 10 xxx stanovené x xxxx X. usnesení xxxxx xx xxx 15. března 2020 č. 219, xxxxxxxxxx xxx č. 89/2020 Sb., xx vztahuje x na xxxx, xxxxxxx zákonní zástupci xxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxx xx obecních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 124/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.