Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 276)

124/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

124

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. března 2020 x. 276

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. x) x ustanovení §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxx, xx zajištění xxxxxxxx xxxx x děti xx věku xx 3 do 10 xxx stanovené v xxxx X. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 219, vyhlášeném xxx č. 89/2020 Sb., xx vztahuje x na děti, xxxxxxx xxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx práce, krajů xxxxxxxx xx krajských xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 124/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.