Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 276)

124/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

124

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 276

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx zákona

Vláda

nařizuje, xx zajištění xxxxxxxx xxxx x děti xx xxxx od 3 do 10 xxx xxxxxxxxx v xxxx I. usnesení xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 219, vyhlášeném xxx č. 89/2020 Sb., xx vztahuje x xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx zástupci xxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 124/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.