Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 275)

123/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

123

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 23. března 2020 x. 275

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx schránek nenáleží xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 123/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.