Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 275)

123/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

123

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 275

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx s xxxxxxxxx ode dne 24. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx schránek nenáleží xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Provede:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 123/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.