Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 275)

123/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

123

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxx 2020 x. 275

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 24. xxxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §18a xxxx. 3 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 123/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.