Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.03.2020 do 06.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 274)

122/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

122

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 274

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx pohybu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx to nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozícím xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx obyvatelstvu, xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx samosprávných xxxxx), x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dálku xxxxxxxxxxxx účast členů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx; účast xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vyloučena;

II. xxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konaných xxxxx xxxx X. xxxxxx usnesení nejvyšší xxxxxx měrou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx, x to přinejmenším xxxxxxxxx x zveřejněním xxxxxxxxx záznamu.

Provedou:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 122/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 122/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.