Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.03.2020 do 06.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 274)

122/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

122

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. března 2020 x. 274

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx

Xxxxx x účinností xxx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx nouzového xxxxx

X. xxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x důvodu xxxxxxx svobody xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx, pouze pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x řešením xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. nezbytná xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx samosprávných xxxxx), x to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dálku xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx spočívající x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx průběh xxxxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měrou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí prostředků xxxxxxxxxx na xxxxx, x xx přinejmenším xxxxxxxxx x zveřejněním xxxxxxxxx záznamu.

Provedou:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministr xxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 122/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 122/2020 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 151/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.