Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.03.2020 do 06.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 274)

122/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

122

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxx 2020 x. 274

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 24. března 2020 xx 00:00 xxx. xx xxxx xxxxxx nouzového stavu

I. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx svobody xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x přijetí opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dálku xxxxxxxxxxxx účast xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx spočívající x xxxx osobní xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu I. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 122/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 122/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.