Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.03.2020 do 06.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 274)

122/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

122

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2020 x. 274

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 24. března 2020 xx 00:00 xxx. xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx

X. xxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx termínů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, změny xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pomoci obyvatelstvu, xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dálku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x reálném xxxx bez jejich xxxxxx přítomnosti; účast xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx přítomnosti xx xxxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konaných xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zveřejněním xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 122/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.3.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 122/2020 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 7.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.