Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 267)

112/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

112

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxx 2020 x. 267

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) a x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2020 Sb.;

XX. xxxxxxxx cizincům, xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li se x xxxxxxxxxxxxxx provádějícího xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx opatření v xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx považovány xx xxxxxxx xxxxxxxx oznámením;

III. xxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky zaměstnavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (§42g odst. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 112/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

150/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.4.2020

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.