Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 267)

112/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

112

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 19. března 2020 x. 267

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2020 Sb.;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx nástupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx považovány za xxxxxxx xxxxxxxx oznámením;

III. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnání na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 112/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.3.2020.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

150/2020 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.