Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 267)

112/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

112

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxx 2020 x. 267

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2020 Sb.;

II. xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x zaměstnavatele provádějícího xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx učiněným xxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 112/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 21.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

150/2020 Sb., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx od 7.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.