Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 267)

112/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

112

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 19. xxxxxx 2020 x. 267

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2020 Sb.;

II. xxxxxxxx cizincům, kteří xxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx nebo modré xxxxx nejpozději v xxx nástupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x zaměstnavatele provádějícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stavu. Podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 112/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

150/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.