Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 267)

112/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

112

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxx 2020 č. 267

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) a x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 150/2020 Sb.;

XX. xxxxxxxx cizincům, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré xxxxx xxxxxxxxxx v xxx nástupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxx provádějícího xxxxxxx opatření nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stavu. Podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx oznámením;

III. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 112/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

150/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.