Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.03.2020.


Usnesení o zrušení usnesení ze dne 18.3.2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. (č. 266)

111/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

111

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 19. března 2020 x. 266

o xxxxxxx xxxxxxxx vlády xx dne 18. xxxxxx 2020 x. 249, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx x. 108/2020 Xx.

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx vlády č. 194 xx dne 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx stav a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx situace rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, tímto ve xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) a x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2020 usnesení xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 249, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášené xxx č. 108/2020 Sb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 111/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 20.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.