Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.03.2020.


Usnesení o zrušení usnesení ze dne 18.3.2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. (č. 266)

111/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

111

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 19. xxxxxx 2020 x. 266

o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 249, o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx x. 108/2020 Xx.

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, vyhlásila pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda

zrušuje xx xxx 20. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 249, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 108/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 111/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.