Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.03.2020.


Usnesení o zrušení usnesení ze dne 18.3.2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. (č. 266)

111/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

111

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxx 2020 x. 266

o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 18. xxxxxx 2020 č. 249, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášeného xxx x. 108/2020 Xx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu ohrožení xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx smyslu §5 xxxx. x) až x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodla x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. c) x x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2020 usnesení xxxxx xx xxx 18. března 2020 č. 249, o přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxx č. 108/2020 Sb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 111/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 20.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.