Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 264)

110/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

110

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 19. března 2020 č. 264

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda

nařizuje, xx zákaz maloobchodního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx X/1 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxxx pod č. 82/2020 Sb., xx dále xxxxxxxxxx xx realitní xxxxxxxxxxxxxxx x činnost účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence.

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 110/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 110/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.