Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 264)

110/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

110

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 19. března 2020 x. 264

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx, xx zákaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v provozovnách, xxxxxxxxx v xxxx X/1 usnesení xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb., xx dále nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové evidence.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 110/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 110/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.