Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 262)

109/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

109

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxx 2020 x. 262

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a ve xxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx x. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vláda

I. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné (dále xxx "XXXX") - xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministru průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stejné xxxx/xxxx xxxxxxx tento xxxx xxxx kompenzační xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxx živnostenským úřadům xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx předávat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx místopředsedu xxxxx, ministra xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx dopravy ke xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.