Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 262)

109/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

109

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 19. března 2020 x. 262

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxxx finanční příspěvek xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné (dále xxx "OSVČ") - xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxx xxx OSVČ xxxxx bodu X. xxxxxx usnesení, pokud xx xxxxxx dítě/děti xxxxxxx xxxxx nebo xxxx kompenzační příspěvek xxxxx jiná xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadům xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx OSVČ xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx;

XXX. zmocňuje místopředsedu xxxxx, xxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě I. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.