Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 262)

109/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

109

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 19. xxxxxx 2020 x. 262

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vláda

I. xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "XXXX") - xxxxxxxxx;

XX. ukládá

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx pro XXXX xxxxx bodu X. xxxxxx usnesení, xxxxx xx stejné xxxx/xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kompenzační příspěvek xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx OSVČ xxxxx xxxx I. xxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministra xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, doby xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x ministr xxxxxxx,

xxxxxx živnostenské xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.