Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 262)

109/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

109

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 19. března 2020 č. 262

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §6 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vláda

I. xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné (xxxx xxx "OSVČ") - xxxxxxxxx;

XX. ukládá

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministru xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx OSVČ xxxxx xxxx X. xxxxxx usnesení, xxxxx xx xxxxxx xxxx/xxxx xxxxxxx tento xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro XXXX xxxxx bodu I. xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx místopředsedu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, doby xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě X. xxxxxx usnesení.

Provedou:

místopředseda vlády, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 108/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.