Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 249)

108/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

108

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 18. xxxxxx 2020 x. 249

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

zakazuje s xxxxxxxxx xx 19. xxxxxx 2020 xx 00:00 hod. všem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prodejnách xxxxxxxx x xxxx mezi 10:00 xxx. x 12:00 hod., x xx x výjimkou xxxx xxxxxxxx 65 xxx věku x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx v obdobném xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 108/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 20.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.