Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 249)

108/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

108

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 18. xxxxxx 2020 x. 249

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) x §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 19. xxxxxx 2020 od 00:00 xxx. všem xxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxxxxxx prodejnách xxxxxxxx x xxxx xxxx 10:00 xxx. x 12:00 hod., x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx x xxxxxxxx a zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx prodejny xxxx xxxx x obdobném xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 108/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 20.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.