Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 249)

108/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

108

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 18. xxxxxx 2020 x. 249

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 19. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxx xxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxxxxxx prodejnách xxxxxxxx x xxxx xxxx 10:00 xxx. a 12:00 hod., a xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx x xxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx prodejny xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 108/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 20.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.