Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 249)

108/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

108

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 18. března 2020 č. 249

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

zakazuje x xxxxxxxxx xx 19. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxx xxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potravin x xxxx xxxx 10:00 xxx. a 12:00 xxx., x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 65 xxx věku x xxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx x obdobném xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 108/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 108/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 20.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.