Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 248)

107/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

107

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2020 x. 248

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností xxx xxx 19. xxxxxx 2020 od 00:00 xxx.

xxxx xxx X/3 xxxxxxxx vlády xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 214, který xxxx xxx:

"3. xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxx; toto xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sjedná xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx tak, aby xxxxx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxx xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 107/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.