Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 248)

107/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

107

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 248

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 19. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx xxx X/3 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. března 2020 č. 214, který xxxx xxx:

"3. se xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a krátkodobého xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx vydány xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejichž xxxxxxxx uplyne xxxxxxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; toto xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx, aby xxxxx základní pracovněprávní xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 107/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.