Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 248)

107/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

107

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2020 x. 248

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 19. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx xxx I/3 xxxxxxxx vlády xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 214, xxxxx xxxx zní:

"3. xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxxx xxxx vyhlášení tohoto xxxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxx maximálně 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx platí xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno, x xx tak, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 107/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.3.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.