Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 248)

107/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

107

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. března 2020 x. 248

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 19. března 2020 od 00:00 xxx.

xxxx bod I/3 xxxxxxxx vlády xx xxx 15. března 2020 č. 214, který xxxx zní:

"3. xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle zákona č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x krátkodobého xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx platí za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sjedná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno, a xx xxx, aby xxxxx základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx trval xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 107/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.