Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 243)

105/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

105

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 17. xxxxxx 2020 x. 243

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 18. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxx vykonávají xxxxx §48 xxxx. 2 x 3 zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 105/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.