Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 243)

105/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

105

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 17. xxxxxx 2020 x. 243

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

zakazuje s xxxxxxxxx xxx xxx 18. března 2020 xx 00:00 hodin xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou činnost, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx spravedlnosti

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 105/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.