Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 243)

105/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

105

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 17. xxxxxx 2020 x. 243

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx, o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x e) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 18. xxxxxx 2020 xx 00:00 hodin xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxx vykonávají xxxxx §48 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx spravedlnosti

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 105/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.