Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 243)

105/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

105

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 17. xxxxxx 2020 x. 243

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 18. xxxxxx 2020 xx 00:00 hodin xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vykonávají xxxxx §48 xxxx. 2 x 3 zákona x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 105/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.