Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.03.2020 do 11.03.2020.


Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

104/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2

INFORMACE

104

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 17. března 2020

x xxxxxx xxxxxxxxxx léčiv x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních pro xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx:

§1

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 se xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků určených xxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zemí Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.

§2

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. xx Mgr. Xxxxxxx, XXX, v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 104/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 17.3.2020 x&xxxx; pozbývá platnosti xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxxxx xxxxxxxx (17.5.2020).

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

146/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 104/2020 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

x xxxxxxxxx xx 2.4.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.