Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.03.2020 do 11.03.2020.


Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

104/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2

INFORMACE

104

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 17. března 2020

x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxxxxx dne 12. xxxxxx 2020 z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 xx zakazuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxx xxx na xxxxx Xxxxx republiky xx členských xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do jiných xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

§2

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Ministr xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. xx Xxx. Xxxxxxx, MHA, x. x.

Informace

Právní předpis x. 104/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 17.3.2020 x&xxxx; pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx v §1 xxxxxx xxxxxxxx (17.5.2020).

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

146/2020 Sb., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 104/2020 Xx., x zákazu xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s epidemií xxxx XXXX-XxX-2

x xxxxxxxxx xx 2.4.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.