Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020.


Sdělení o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15.3.2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15.3.2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.

REG 20037001

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x usnesení xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 214, vyhlášeném xxx č. 84/2020 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x

2. x xxxxxx tiskové chyby x xxxxxxxx xxxxx xx dne 15. xxxxxx 2020 č. 220, vyhlášeném xxx č. 90/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1x) X xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. března 2020 x. 214, vyhlášeném xxx č. 84/2020 Sb., v xxxxx "V. xxxxxxxx" xxx 4 xxxxxxx xxx:

"4. s xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxxx 2020 od 6:00 hod. do xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxx samoobslužných xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 84/2020 Sb. (xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 214) xxx:

"Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 84/2020 Sb.

(ze xxx 15. března 2020 x. 214)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x příjmení: ........................

Xxxxx xxxxxxxx: ..........................

Xxxxxxxx: .......................................

xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x. 214 xx dne 15. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx činnosti..................................................;

2) xxx/x xxxxxxxxxx xxxxxx/x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx práci, xxxxx x o xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxx x x ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. manipulace x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zátěž, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, psychická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx manipulační xxxxxxxx, xxx.), xxxxx i xx konzultoval/a xx xxxxxxxxxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx svůj xxxxxxxxx xxxx, včetně veškerých xxxxxxxxxx úrazů/anamnéz a xx xxxxxxx/xxxxxxx činnost xxxxxxxxx;

3) v xxxxxxxxxx 21 dnech nenavštívil/a xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx rizikem xxxxxxx nákazy koronaviru, xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

4) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §19 odst. 2 xxx. x. 258/2000 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky závažné);

5) xx xxxxxxxxx způsobilý/á x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a/nebo xxxxxxx potravin xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (xxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xx jedná x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx), xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx bude:

a) xxx x xxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx x na vyzvání xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplatňovat při xxxxxxxx xxxxxxxx znalosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osobní x xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxx.

X.............xxx...........................

.................................................

Xxxxx x xxxxxxxx

1 Xx. ve smyslu xxxxxx č. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.".

2. Xxx 2 x xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. března 2020 x. 220, xxxxxxxxxx xxx č. 90/2020 Sb., správně xxx:

"2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x xxxx 4 x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 1,".

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis XXX 20037001 xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.