Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 241)

99/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

99

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020 x. 241

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx, xx zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx X/1 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 214, xxxxxxxxxx xxx č. 84/2020 Sb., xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx povolením xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx takto pobývajícího xx území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx, jako na xxxxxx Xxxxx republiky.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 99/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 99/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.