Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 241)

99/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

99

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020 x. 241

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda

nařizuje, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx V/1 xxxxxxxx vlády xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 214, xxxxxxxxxx xxx č. 84/2020 Sb., xx nevztahuje xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxx České republiky x xxxxxxxx x xxxxxxxxx povolením xx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx takto pobývajícího xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx vztahují xxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 99/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 99/2020 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.