Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 241)

99/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

99

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 16. xxxxxx 2020 č. 241

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx, xx zákaz prodeje xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx x bodě V/1 xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. xxxxxx 2020 x. 214, xxxxxxxxxx xxx č. 84/2020 Sb., xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx služeb cizincům xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx České republiky.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 99/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Právní předpis x. 99/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.