Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 241)

99/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

99

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. března 2020 x. 241

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

nařizuje, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, stanovený x xxxx X/1 xxxxxxxx vlády xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 214, xxxxxxxxxx xxx č. 84/2020 Sb., xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizincům xx xxxx opuštění xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxx x xxxxx krizová xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx České republiky.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 99/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 99/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.