Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 240)

98/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

98

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020 x. 240

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §21 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 70 xxx xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx obydlí, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nákupů xxxxxxxx x xxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 98/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.