Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 240)

98/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

98

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 16. března 2020 x. 240

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §21 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 70 xxx xxxxxxxxxx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx;

XX. nařizuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bodě X. tohoto usnesení xxxxx při zvládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nákupů xxxxxxxx x xxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 98/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.