Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 239)

97/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

97

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020 x. 239

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x e) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služby xxxxx §48, 49 xxxx 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služba, x xx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxx x xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx I/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx bodu X/1 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich ustanovené xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §45, 47, 62, 65, 66 x 67 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách (xxxxxx xxxxxxx služeb, týdenní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx aktivizační xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxx x osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx 18. xxxxxx 2020 xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx §91 xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxx x xxxxxxxx míře x xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přerušena xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 13. března 2020 č. 207,

6. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. x. Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné formy xxxx x xxxxxxxx xxxxx míře, x xx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/3 xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx spolupráci x obcemi, ve xxxxxxx mají xxxx xxxxxxxxx skutečný xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx opatření xxxxx bodu X/6x xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x opatřeních stanovených x xxxxxx I/1, X/3, I/4, X/5 x I/6 xxxxxx xxxxxxxx, metodicky xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x metodicky xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zřizovatelé xxxxxxxxxx služeb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 97/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

204/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2020

235/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.5.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.