Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 239)

97/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

97

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 239

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla udělena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, 49 xxxx 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxx seniory, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx), zákaz vycházet xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx poskytována xxxxxxx xxxxxxxx služba, x xx po xxxx xxxxxx nouzového xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx seznámit s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx I/1 xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx bodu X/1 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §45, 47, 62, 65, 66 x 67 xxxxxx x. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx službách (xxxxxx xxxxxxx služeb, týdenní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx x xxxxxx, sociálně aktivizační xxxxxx pro xxxxxx x dětmi, sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílny), xx 18. března 2020 po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přerušit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx §91 xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx po dobu xxxxxx nouzového xxxxx. Xxxxxxxxxxxx prokazatelně informuje xxxxxxxxx x této xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout služby x xxxxxxxx míře x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx využít xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 13. března 2020 č. 207,

6. xxxxxxxxx xxxxx x primátorovi xx. x. Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx formy xxxx x xxxxxxxx xxxxx míře, x xx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxx X/3 xxxxxx xxxxxxxx, a xx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/6x xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxx I/1, X/3, I/4, I/5 x I/6 tohoto xxxxxxxx, metodicky xx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx dotčených xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 97/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

204/2020 Xx., x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.4.2020

235/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 11.5.2020

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.