Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 239)

97/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

97

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 239

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje

1. xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, 49 xxxx 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx), zákaz vycházet xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služba, x to po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx I/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx I/1 tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx je uložen xxxxx podle xxxx X/1 xxxxxx usnesení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. poskytovatelům sociálních xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45, 47, 62, 65, 66 x 67 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, nízkoprahová xxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx 18. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx,

4. poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uživatelem dle §91 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx přerušit xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánování, x xx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx o xxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout služby x nezbytné xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx využít xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 13. března 2020 č. 207,

6. hejtmanům xxxxx x primátorovi hl. x. Prahy

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx míře, x xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/3 xxxxxx xxxxxxxx, a xx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxxx mají tito xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ministerstvo práce x sociálních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/6x xxxxxx usnesení;

II. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bodech X/1, X/3, I/4, X/5 x I/6 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxx jejich xxxxxxxxx a metodicky xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu.

Provedou:

ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx krajů a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 97/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

204/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.4.2020

235/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 11.5.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.