Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 239)

97/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

97

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 16. xxxxxx 2020 x. 239

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje

1. xxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §48, 49 xxxx 50 zákona č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory, xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx), zákaz vycházet xxxx xxxxxx xx xxxxx zařízení, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služba, x xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx I/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx I/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx je xxxxxx xxxxx podle xxxx X/1 xxxxxx usnesení, xxxxxxxx xxxxxx ustanovené xxxxxxxxxxx,

3. poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxx podle §45, 47, 62, 65, 66 a 67 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, nízkoprahová xxxxxxxx xxx děti a xxxxxx, sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodiny x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx 18. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxx §91 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, x xxxxxxx přerušit xxxxxxxxxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezbytné xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx osob. Při xxxxxxxxxxx xxx využít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx byla přerušena xxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 13. xxxxxx 2020 č. 207,

6. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. x. Xxxxx

x) zajistit xxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x zdraví xxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx xxxx X/3 xxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/6x xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x opatřeních stanovených x xxxxxx X/1, X/3, I/4, X/5 x X/6 tohoto xxxxxxxx, metodicky je xxxx xxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 97/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

204/2020 Xx., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx od 27.4.2020

235/2020 Xx., o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.