Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 238)

96/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

96

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020 x. 238

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

nařizuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxx X xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, vyhlášeném xxx č. 82/2020 Sb., xx xxxx xxxxxxxxxx na

1. prodej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx galanterie,

2. servis xxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx přijímačů, spotřební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 96/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 96/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.