Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 238)

96/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

96

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020 x. 238

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx X usnesení xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 x. 211, xxxxxxxxxx pod č. 82/2020 Sb., xx dále xxxxxxxxxx na

1. prodej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. servis xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx přijímačů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přístrojů x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 96/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 96/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.