Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 238)

96/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

96

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020 x. 238

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx, xx xxxxx maloobchodního xxxxxxx x prodeje xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v bodě X xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxxx pod č. 82/2020 Sb., xx xxxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 96/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 96/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.