Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2020 do 08.04.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 220)

90/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

90

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 220

x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx činnosti orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx dne 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda v xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx České republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx v souvislosti x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

xxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x výskytem xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx žákům x xxxxxxxxx

- xxxxxx x xxxxxxx ročníku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

• všeobecná sestra, x xx x xxxxxxxxxxx studijním programu xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx vzdělání diplomovaná xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

• xxxxxx xxxxxx, x xx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dětských sester xxxx xxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odborných xxxxxxx,

• xxxxxxxxxxxx záchranář, x xx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx školách,

• asistent xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podpory veřejného xxxxxx,

• xxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x bodu 4 x procesu zajišťování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4,

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze x tomuto usnesení xxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx osob uvedených x xxxx 4

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx k usnesení xxxxx č. 90/2020 Xx.

(xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 220)

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v Motole

Nemocnice Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx vojenská xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxx České Xxxxxxxxxx x. s.

Fakultní xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx krajská xxxxxxxxx x. s.

Krajská zdravotní x. x.

Xxxxxxx nemocnice Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Hradec Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, x. x.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. Xxxx x Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx nemocnice Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxx, x. s.

Informace

Právní xxxxxxx č. 90/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx, pouze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxx x. 37/2020 Xx.

Xxxxxx předpis č. 90/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2020 Sb. x účinností xx 9.4.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.