Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2020 do 08.04.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 220)

90/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

90

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. března 2020 č. 220

k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx dne 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx stav a xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx

Xxxxx

xxxxxx

1. x zajištění xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxx XXXXX-19 xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx žákům x xxxxxxxxx

- xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxx denní xxxx xxxxxxxxx xxxxx studijních xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

• xxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx diplomovaná xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odborných xxxxxxx,

• xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

• zdravotnický záchranář, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxx přípravu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx diplomovaný zdravotnický xxxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx,

• asistent xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx,

• xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxx vzdělání praktická xxxxxx x zdravotnický xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a metodicky xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx v bodu 4,

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 4

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 90/2020 Xx.

(xx dne 15. xxxxxx 2020 č. 220)

Xxxxxxxxx Na Bulovce

Fakultní xxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx zdravotní x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Hradec Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x. x.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Brno

Fakultní xxxxxxxxx u xx. Xxxx x Brně

Fakultní xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx nemocnice Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxx, x. s.

Informace

Právní xxxxxxx x. 90/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx, pouze xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx XX v xxxxxx č. 37/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 90/2020 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 9.4.2020.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.