Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2020 do 08.04.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 220)

90/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

90

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 220

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx

X návaznosti xx usnesení vlády č. 194 xx dne 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx České republiky x důvodu ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx

Xxxxx

xxxxxx

1. k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxx epidemie XXXXX-19 na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx žákům x xxxxxxxxx

- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx studijního programu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx připravující xx xxxxxxx:

• xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx diplomovaná xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

• xxxxxx xxxxxx, x xx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dětských xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dětská xxxxxx xx xxxxxxx odborných xxxxxxx,

• xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx studijním programu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx diplomovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

• xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx asistentů xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx,

• xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na střední xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxx x xxxx 4,

4. xxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxx pracovní povinnost xxxx uvedených x xxxx 1 a xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x tomto xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx uvedených x bodu 4

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 90/2020 Xx.

(xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 220)

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - Vojenská xxxxxxxx nemocnice x Xxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx Budějovice x. s.

Fakultní xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x. x.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx nemocnice Brno

Fakultní xxxxxxxxx x xx. Xxxx x Brně

Fakultní xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx nemocnice Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxx, a. s.

Informace

Právní předpis č. 90/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxx XX x xxxxxx x. 37/2020 Xx.

Xxxxxx předpis x. 90/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 158/2020 Sb. x účinností xx 9.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.