Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2020 do 08.04.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 220)

90/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

90

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 15. března 2020 x. 220

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx činnosti orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x bezpečnosti České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. a) až x) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

xxxxxx

1. k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x x zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx

- pátého x xxxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx škol;

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx studijních xxxxxxxx xx oborů xxxxxxxx připravující xx xxxxxxx:

• xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx vzdělání diplomovaná xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odborných školách,

• xxxxxx sestra, a xx x bakalářském xxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oboru vzdělání xxxxxxxxxxx dětská sestra xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx,

• zdravotnický xxxxxxxxx, x to v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxx přípravu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

• xxxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx zdraví, a xx v bakalářském xxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxx asistentů xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx,

• xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx,

2. ministru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 4 x procesu zajišťování xxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 1,

3. ministru xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4,

4. xxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x příloze x tomuto usnesení xxxxxxxx xx xxxx xxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx 4

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x. 90/2020 Xx.

(xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 220)

Xxxxxxxxx Na Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice x Xxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx nemocnice Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemocnice x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x. s.

Krajská xxxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x. x.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx nemocnice Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx u xx. Xxxx x Brně

Fakultní xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx nemocnice T. Xxxx, x. s.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 90/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován, xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxx x. 37/2020 Xx.

Xxxxxx předpis x. 90/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 9.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.