Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 219)

89/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

89

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 219

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xx 17. xxxxxx 2020 6:00 xxx. xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxx, xxx xx taková xxxxxxx, určit xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx svazkem xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx o xxxx xx věku xx 3 xx 10 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okresních xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx policie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zařazení xx obecních úřadů x xxxxxx sociální xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxx pedagogickými xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxx děti dětmi xxxx xxxx určené xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx po nejvýše 15 dětech,

3. ministrovi xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx v procesu xxxxxxxxxxx vykonávání péče xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,

5. xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 let.

Provedou:

ministr xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zařízení,

zřizovatelé určených xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 89/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 17.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

124/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.3.2020

174/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.4.2020

179/2020 Sb., x přijetí krizového xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.4.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.