Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 219)

89/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

89

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 15. března 2020 č. 219

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxx

1. x účinností xx 17. xxxxxx 2020 6:00 xxx. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx, xxx je taková xxxxxxx, xxxxx školu xxxx školské zařízení xxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx dobrovolným svazkem xxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx školství, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 do 10 xxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v orgánech Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x okresních správ xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sociální xxxxx, krajů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx žáky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx 1 ve xxxxxxxxx po nejvýše 15 xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vést xxxxx x xxxxxx město Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx bodu 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx určených xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x děti xx xxxx od 3 xx 10 let.

Provedou:

ministr xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx určených xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 89/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 17.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

124/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx od 23.3.2020

174/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

s účinností xx 14.4.2020

179/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.4.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.