Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 219)

89/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

89

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. března 2020 x. 219

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxx

1. s xxxxxxxxx xx 17. xxxxxx 2020 6:00 xxx. xxxxxxxxx krajů a xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx policie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí zařazení xx xxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, krajů xxxxxxxx xx krajských xxxxx x xxxxxx sociální xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxx děti dětmi xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx 1 ve xxxxxxxxx xx nejvýše 15 xxxxxx,

3. ministrovi xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kraje x hlavní město Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

5. obcím x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxx xx xxxx od 3 xx 10 xxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zařízení,

zřizovatelé xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 89/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

124/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 23.3.2020

174/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2020

179/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.4.2020

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.