Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 218)

88/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

88

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 218

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx pohybu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx volbách xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx č. 32 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 23/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

XX. hlasování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx x. 32 xx xxxxx 27. x 28. března 2020 x 3. x 4. xxxxx 2020 xx neuskuteční. Xxx xxxxxxxx lhůt xxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx 2020, xxxxx xxxxxxxx nové xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 88/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.