Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 218)

88/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

88

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 218

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx pohybu xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu x. 32 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 23/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx voleb xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x. 32 xx xxxxx 27. a 28. xxxxxx 2020 x 3. a 4. xxxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, které xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx 2020, budou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 88/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.