Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 218)

88/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

88

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 218

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxx pohybu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx vyhlášených xx xxxxxxxx xxxxxx x. 32 xxxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx č. 23/2020 Sb., o xxxxxxxxx doplňovacích xxxxx xx Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx;

XX. hlasování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x. 32 ve xxxxx 27. x 28. xxxxxx 2020 x 3. x 4. xxxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx lhůt xxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxxx 2020, xxxxx xxxxxxxx xxxx dny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 88/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.