Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 217)

87/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

87

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. března 2020 x. 217

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx smyslu §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx

x účinností xxx dne 16. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. do xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), aby x xxxxx všech svých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyplývající z xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxxx služby, xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kontinuálně xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy x služeb xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx nutná x xxxxxxx zdraví státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úředních osob (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx kontaktu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy (x xxxxxxxx, s jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení) x dalšími externími xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; omezení xxxxxxxx xx provede xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xx pozastavením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxx vymezení xxxxx bodu X/1 xxxxxx usnesení, xxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx případech, xxx xx xx xxxxx, x xx včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx; xxxx, xxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx ke kontaktům xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontaktu; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx uvedená xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx orgánu,

3. omezení xxxxxxx úředních xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu tří xxxxx v xxxxx xxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx je xx svých xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přítomných xx pracovišti, který xx xxxxx zachovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxx karanténní xxxxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu (xxxx. xxxxxxxx oddělených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Informace

Právní předpis x. 87/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.3.2020 x xxxxx xx xxx 24.3.2020 xx 6:00 hod.

Ke xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 87/2020 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 126/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.