Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 217)

87/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

87

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 217

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona:

Vláda

s účinností xxx xxx 16. xxxxxx 2020 od 00:00 xxx. do xxx 24. xxxxxx 2020 do 6:00 xxx.

xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. omezení práce, xxxxxx xxxxxx, zejména xx xx agendy, xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x služeb xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx úředních xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx nezbytně xxxxxx xxxxxx; omezení xxxxxxxx xx provede xxxxxxx takto:

a) omezením xx pozastavením xxxxxx xxxxxxxxxxx agend, které xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxx xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx zdraví zaměstnanců,

b) xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx od xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li zřízeny; xxxx, xxx je xx možné, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx kontaktům xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx a institucí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; jednání xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxx x daném xxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x zveřejní xx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx karanténní opatření xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na dálku).

Provedou:

členové xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy,

primátoři,

starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 87/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020 x platí do xxx 24.3.2020 do 6:00 hod.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 87/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.