Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 217)

87/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

87

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 15. xxxxxx 2020 x. 217

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 24. března 2020 xx 6:00 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a správním xxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezený xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, zejména xx ty xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x služeb veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení cílů xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úředních xxxx (xxxx xxx "zaměstnanci"),

2. xxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x adresáty xxxxxxx správy (x xxxxxxxx, s jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení) x xxxxxxx externími xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx/xxxxxxxxx") na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; omezení xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxx xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, elektronickým xx xxxxxxxxxxxx kontaktem xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx klientů/veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx možné, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontaktu; jednání xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x středu x xxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxx v xxxxx xxx; x změně xxxxxxxx hodin xxxxxx xxxxxxx způsobem informují x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxx xxxx nejnižším možným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti, xxxxx xx xxxxx zachovat xxx činnost správního xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx karanténní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 87/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.3.2020 x platí do xxx 24.3.2020 xx 6:00 hod.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 87/2020 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 126/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.