Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 217)

87/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

87

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 15. xxxxxx 2020 x. 217

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona:

Vláda

s účinností xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 24. března 2020 xx 6:00 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx agendy, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx bezpodmínečně kontinuálně xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxxx nutná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx úředních xxxx (xxxx jen "zaměstnanci"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx, s jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx externími xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx/xxxxxxxxx") na xxxxxxxx xxxxxx úroveň; xxxxxxx xxxxxxxx xx provede xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxx vymezení xxxxx xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx případech, kdy xx to xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace,

d) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x institucí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

e) xxxx uvedená xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx pondělí x středu x xxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxx v xxxxx xxx; x xxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx úředních xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nejnižším xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti, xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. střídání xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxx, xxxxx na xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 87/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.3.2020 x platí xx xxx 24.3.2020 do 6:00 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 87/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 126/2020 Sb. x účinností xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.