Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 215)

85/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 106/2020 Sb.

INFORMACE

85

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 15. xxxxxx 2020 x. 215

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x výjimkou:

a) xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx (xxxx. nákup xxxxxxxx, léků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hygienického xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x dalších xxxxxx pro xxxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx, zajištění xxxx x zvířata, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) cest xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výpomoc),

e) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovodu xxxxxxxxxx x xxxx blízkých, x zařízení veterinární xxxx,

x) cest xx xxxxxx vyřízení neodkladných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku a xxxxxx krizové xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxx obyvatele, xxxxxx zásobování x xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx nebo parcích,

i) xxxx zpět xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx;

XX. nařizuje

a) osobám xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx na veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x pobývat x xxxxx svého bydliště x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x bodu X. xxxx. a) xx x),

x) omezit xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

XXX. xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x placené xxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx výkon xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstup xxxxxxx 2 xxxxx (např. xxx xxxxxx),

x) xxxxxxxx x hygienických xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) osobám zajišťujícím xxxxxx podle xxxx X. písm. x) xxxxxx xxxxx kontakt xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx centra, xxxxx), xxx x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržování xxxxxxx xxxx xxxxxxx alespoň 2 metry,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx);

XX. xxxxxxx

1. xxx I. 1. xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx č. 199 ze xxx 12. xxxxxx 2020,

2. bod 2 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 208 xx xxx 13. xxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 85/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020 x xxxxx xx xxx 24.3.2020 do 6:00 hod.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 85/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.