Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.04.2021.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

83/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

83

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 15. března 2020

x xxxxxxxx vojáků x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 x 2 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx zákona č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx:

§1

§1 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 117/2021 Sb.

§2

Vojáci v činné xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx plní uložené xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §4.

§3

Ministr xxxxxx určí xxxxxx x xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, x plnění úkolů xxxxx §1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx úkolů podle §1.

§4

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušníka Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §2, 3, 9, 10 xx 13, 18, 20, 24 xx 27, 34 xx 37, 4043, 4859, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x v §115 xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

I. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 83/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

155/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 83/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx XX x xxxxxx úkolů Xxxxxxx ČR x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

x xxxxxxxxx xx 9.4.2020

117/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 83/2020 Xx., x xxxxxxxx vojáků v xxxxx službě a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 155/2020 Sb.

s xxxxxxxxx xx 2.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.