Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.04.2021.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

83/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

83

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 15. xxxxxx 2020

x xxxxxxxx vojáků x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií xxxx XXXX-XxX-2

Xxxxx nařizuje xxxxx §22 odst. 1 x 2 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů:

§1

§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/2021 Sb.

§2

Xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx uložené xxxxx xx zbraní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §4.

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x plnění úkolů xxxxx §1. Ministryně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, k xxxxxx xxxxx xxxxx §1.

§4

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušníka Xxxxxxx Xxxxx republiky x rozsahu xxxxxxxxxx x §2, 3, 9, 10 xx 13, 18, 20, 24 xx 27, 3437, 40 xx 43, 48 xx 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x x §115 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§5

Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

X. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministr xxxxxx:

Xxxxxxx x. r.

Ministr xxxxxx:

Xxx. Metnar v. x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Schillerová, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 83/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

155/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2020 Xx., x povolání xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy XX x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx ČR x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

x xxxxxxxxx xx 9.4.2020

117/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx službě a xxxxxxxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 155/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 2.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.