Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.04.2021.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

83/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

83

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 15. xxxxxx 2020

o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx republiky, a xxxxx zákona č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů:

§1

§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/2021 Sb.

§2

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §4.

§3

Xxxxxxx obrany určí xxxxxx x činné xxxxxx, včetně vojenské xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušníky Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně techniky x xxxxxxxx, x xxxxxx úkolů xxxxx §1.

§4

Xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx §1 mají oprávnění x povinnosti příslušníka Xxxxxxx Xxxxx republiky x rozsahu stanoveném x §2, 3, 9, 10 xx 13, 18, 20, 2427, 34 xx 37, 40 xx 43, 48 xx 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x v §115 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§5

Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

X. místopředseda xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 83/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

155/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 83/2020 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx XX x plnění xxxxx Xxxxxxx ČR x xxxxxxxxxxx s epidemií xxxx XXXX-XxX-2

x xxxxxxxxx xx 9.4.2020

117/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx x. 83/2020 Sb., x xxxxxxxx vojáků v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 155/2020 Sb.

s xxxxxxxxx xx 2.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.