Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

83/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

83

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 15. xxxxxx 2020

x xxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

Xxxxx nařizuje xxxxx §22 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Policii Xxxxx republiky, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx:

§1

K xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti x xxxxx ochránit xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx osob x xxx naplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxx xxxxxxx 4096 vojáků x činné xxxxxx x 432 xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Vojáci v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zbraní x donucovacími xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §4.

§3

Xxxxxxx xxxxxx určí xxxxxx x xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušníky Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x výzbroje, k xxxxxx xxxxx podle §1.

§4

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx §1 xxxx xxxxxxxxx x povinnosti příslušníka Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §2, 3, 9, 10 xx 13, 18, 20, 2427, 34 xx 37, 40 xx 43, 48 xx 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x x §115 xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

§5

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

X. místopředseda xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx financí:

JUDr. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 83/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

155/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 83/2020 Xx., x povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxx x příslušníků Xxxxx xxxxxx XX x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

x xxxxxxxxx xx 9.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.