Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 211)

82/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

82

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. března 2020 x. 211

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým vláda x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. x účinností ode xxx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. do dne 24. března 2020 xx 6:00 hod. xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx,

- xxxxxxx právním předpisem č. 84/2020 Sb.,

- pohonných xxxx,

- xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- malých xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxx potřeb xxx xxxxxxx,

- xxxxx, kontaktních xxxxx a souvisejícího xxxxx,

- novin x xxxxxxxx,

- tabákových výrobků,

- xxxxxx prádelen x xxxxxxxx,

- prodeje xxxx Xxxxxxxx a dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx galanterie,

- xxxxxx xxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx zprostředkování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení účetnictví, xxxxxx daňové xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

2. x účinností ode xxx 14. března 2020 xx 6:00 xxx. do xxx 24. března 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (např. zaměstnanecké xxxxxxxxxx, stravování poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, vězeňských xxxxxxxx); xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx na xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x výdejovým xxxxxxx xxxx prodej xxxxx x sebou xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx), xxxxx může probíhat xxx časového omezení,

3. x účinností xxx xxx 14. března 2020 od 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxx provozoven stravovacích xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx center x prodejní plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. s účinností xxx xxx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xxxxxx xxxxx x kasin xxxxx zákona č. 186/2016 Sb., x hazardních hrách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX. xxxx s xxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 x 6:00 xxx. xxxx X. 2. x I. 3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 199.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 82/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

84/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.3.2020

96/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 16.3.2020

110/2020 Xx., x přijetí krizového xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 82/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.