Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 211)

82/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

82

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. března 2020 č. 211

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona

Vláda

I. zakazuje

1. x xxxxxxxxx ode xxx 14. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/2020 Sb.,

- xxxxxxxxx hmot,

- xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží,

- lékárny x výdejny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx a xxxxxxx potřeb pro xxxxxxx,

- brýlí, xxxxxxxxxxx xxxxx x souvisejícího xxxxx,

- xxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx výrobků,

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- prodej xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx přijímačů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx zprostředkování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx převážně xxxxxxxxx xxxx nabízejí x xxxx provozovně,

2. x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. zaměstnanecké xxxxxxxxxx, stravování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxxxxxx); xxxxx zákaz xx nevztahuje xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx občerstvení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jídla x sebou bez xxxxxx xx provozovny), xxxxx může probíhat xxx xxxxxxxx omezení,

3. x účinností ode xxx 14. března 2020 xx 6:00 xxx. do dne 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. x účinností xxx xxx 14. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx zákona č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

XX. ruší x xxxxxxxxx xx dni 14. xxxxxx 2020 x 6:00 xxx. xxxx X. 2. x I. 3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 199.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 82/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.3.2020.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

84/2020 Sb., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx od 15.3.2020

96/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 16.3.2020

110/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2020

Xxxxxx xxxxxxx x. 82/2020 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.