Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 211)

82/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

82

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxx 2020 x. 211

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru, xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, xx území Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx ode xxx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx prodejen:

- xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 84/2020 Sb.,

- xxxxxxxxx hmot,

- xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a jiného xxxxxxxxxxxxx zboží,

- lékárny x xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- krmiva x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

- xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- novin x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx přes Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx galanterie,

- servis xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, audio a xxxxx přijímačů, spotřební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx zprostředkování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx zboží a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx provozovně,

2. x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. do xxx 24. března 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x výjimkou provozoven, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stravování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxxxxxx); tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okénkem xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xx dne 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, umístěných x xxxxx nákupních xxxxxx x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. s xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. provoz xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX. xxxx x xxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 x 6:00 hod. xxxx X. 2. x X. 3. xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 199.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 82/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.3.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

84/2020 Xx., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx xx 15.3.2020

96/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 16.3.2020

110/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.3.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 82/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.