Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 211)

82/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

82

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. března 2020 č. 211

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2, xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. e) x §6 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx zákona

Vláda

I. zakazuje

1. x xxxxxxxxx ode xxx 14. března 2020 od 6:00 xxx. do dne 24. března 2020 xx 6:00 hod. xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/2020 Sb.,

- pohonných xxxx,

- xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx zboží,

- xxxxxxx x xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx a xxxxxxx potřeb pro xxxxxxx,

- xxxxx, kontaktních xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxx a xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx a dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- servis xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- realitní zprostředkování x xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabízejí x dané xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx); xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxx služeb (např. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x výdejovým xxxxxxx xxxx prodej xxxxx x xxxxx bez xxxxxx do xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx časového omezení,

3. x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 24. března 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxx provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. x xxxxxxxxx xxx dne 14. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod. provoz xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 186/2016 Sb., x hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX. xxxx x xxxxxxxxx ke dni 14. března 2020 x 6:00 xxx. xxxx I. 2. x X. 3. xxxxxxxx vlády xx xxx 12. března 2020 č. 199.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 82/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

84/2020 Xx., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx xx 15.3.2020

96/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 16.3.2020

110/2020 Xx., x přijetí krizového xxxxxxxx

x účinností od 19.3.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 82/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.