Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 209)

81/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

81

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020 x. 209

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. c) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

nařizuje x xxxxxxxxx ode dne 13. xxxxxx 2020 xx 12:00 xxx.

1. xxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pobytem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnáni, xxxxx xx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx rizikových xxxxxxx, které podle xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxx republiky, xxx xxxxxxxxxxxxx po návratu xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnost, x to telefonicky xxxx jiným vzdáleným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x oboru všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka xxxxxxx ministrem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 198 z 12. xxxxxx 2020 a č. 203 xx dne 13. března 2020,

2. xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxx x xxxx s přechodným x trvalým xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx 90 xxx xxxx xxxx-xx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xx okamžiku xxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx oblastí, které xxxxx usnesení vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198 xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx, xx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x karanténě xxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx. x xxxxx 14 xxx,

3. xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podle xxxx 1. xxxxxxxxxx tam xxxxxxx povinnost, xxx x xxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxx nemají-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx jakémukoli xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství,

4. xxxx xxxxxxx nákladních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dopravních letadel, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx četám x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, posádkám xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přes xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx provádějí xx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx omezili xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oblastí.

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 13.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2020 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.