Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 209)

81/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

81

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020 x. 209

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, vyhlásila xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

nařizuje s xxxxxxxxx xxx xxx 13. xxxxxx 2020 xx 12:00 xxx.

1. xxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x cizincům x přechodným xxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx pobývajícím xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx 90 xxx xxxx jsou-li xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnáni, xxxxx xx v xxxxxx xx okamžiku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx území rizikových xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 12. března 2020 č. 198 xxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví, do Xxxxx republiky, aby xxxxxxxxxxxxx po návratu xx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vzdáleným xxxxxxxxx, xxxxx registrujícímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x oboru všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx jakémukoli xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitra xxxxx usnesení vlády č. 198 x 12. xxxxxx 2020 x č. 203 xx xxx 13. xxxxxx 2020,

2. xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx, xxx u xxxx x přechodným x xxxxxxx pobytem x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx 90 dní xxxx xxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx od okamžiku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx oblastí, xxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxx republiky, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx. x xxxxx 14 dnů,

3. všem xxxxxx, na xxxxx xx podle xxxx 1. xxxxxxxxxx tam xxxxxxx povinnost, xxx x xxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx chřipkového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pak jakémukoli xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx autobusů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, lodním xxxxxxxxx x členům xxxxxxx xxxxxxxx, posádkám xxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx přes xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198 xxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přepravu, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx omezili přímý xxxxxxx x místním xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oblastí.

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 81/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 13.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.