Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 209)

81/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

81

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020 x. 209

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx č. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. a) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx řízení a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

nařizuje x xxxxxxxxx xxx dne 13. xxxxxx 2020 xx 12:00 xxx.

1. xxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pobývajícím xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxx-xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které podle xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. března 2020 č. 198 stanoví xxxxxxx zdravotnictví, xx Xxxxx republiky, aby xxxxxxxxxxxxx xx návratu xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnost, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vzdáleným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx registrujícího xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx ministrem vnitra xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 198 x 12. xxxxxx 2020 x č. 203 xx dne 13. xxxxxx 2020,

2. xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxx x xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x České republice xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnány, xxxxx xx x xxxxxx od okamžiku xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx navrátí z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 12. xxxxxx 2020 č. 198 xxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví, xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 7 písm. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx. x xxxxx 14 xxx,

3. všem xxxxxx, xx které xx podle bodu 1. nevztahuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx chřipkového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámily xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dopravních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, vlakovým xxxxx x xxxxxxxxxx, lodním xxxxxxxxx x členům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx usnesení vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198 xxxxxxx ministr zdravotnictví, xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx omezili přímý xxxxxxx s místním xxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 81/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.