Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 209)

81/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

81

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020 x. 209

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu ustanovení §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 13. xxxxxx 2020 xx 12:00 xxx.

1. xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnáni, xxxxx xx x období xx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády ze xxx 12. března 2020 č. 198 xxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví, do Xxxxx republiky, aby xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx České republiky xxxxxxxx tuto skutečnost, x to telefonicky xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx lékařství pro xxxx x xxxxxx, xxxx nemají-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx děti a xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje výjimka xxxxxxx xxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 198 z 12. xxxxxx 2020 x č. 203 xx xxx 13. xxxxxx 2020,

2. xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, aby x xxxx x přechodným x xxxxxxx xxxxxxx x České republice xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxx-xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnány, xxxxx se v xxxxxx xx okamžiku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx. v délce 14 xxx,

3. xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx 1. nevztahuje tam xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx oznámily xxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, svému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx registrujícího xxxxxxxxxxxxx, pak jakémukoli xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, řidičům xxxxxxxx, xxxxxxxx dopravních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx četám x vozmistrům, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx oblastí, xxxxx xxxxx usnesení vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198 xxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx doporučuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přímý xxxxxxx s místním xxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 81/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 31.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.