Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 208)

80/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

80

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020 x. 208

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového zákona.

Vláda

zakazuje

1. x účinností ode xxx 14. března 2020 od 6:00 xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx - xxxxxx x turistická xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2020 Sb.,

3. s xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodej xx tržnicích x xxxxxxxxx (např. SAPA).

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 80/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

85/2020 Xx., x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2020

Právní xxxxxxx č. 80/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 195/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.