Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 208)

80/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

80

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 13. xxxxxx 2020 x. 208

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

zakazuje

1. x účinností xxx xxx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. přítomnost xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - bazény x turistická xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2020 Sb.,

3. s xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. se xxxxxxxx maloobchodní xxxxxx xx tržnicích x xxxxxxxxx (xxxx. XXXX).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 80/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

85/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 16.3.2020

Právní xxxxxxx č. 80/2020 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 195/2020 Sb. x účinností xx 27.4.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.