Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 208)

80/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

80

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 13. xxxxxx 2020 č. 208

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx

1. x účinností ode xxx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. přítomnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx - bazény x turistická xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2020 Sb.,

3. s xxxxxxxxx od 14. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xx xxxxxxxx maloobchodní prodej xx tržnicích a xxxxxxxxx (např. SAPA).

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 80/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

85/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2020

Právní xxxxxxx x. 80/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 195/2020 Sb. x účinností xx 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.