Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 26.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 208)

80/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

80

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 13. března 2020 č. 208

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx

1. x účinností xxx xxx 14. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx - xxxxxx x turistická informační xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2020 Sb.,

3. s xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 od 6:00 hod. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (např. XXXX).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 80/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

85/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2020

Právní xxxxxxx x. 80/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 195/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2020.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.